Back to top

Vítejte na stránkách firmy Anamet

Firma ANAMET s.r.o. nabízí přístrojové vybavení pro laboratoře, výzkumná pracoviště i pro měření v provozu.

Na český a slovenský trh dodáváme špičkové přístroje zahraničních firem ( zastupujeme více než 30 firem). Pro veškerou dodávanou techniku zajišťujeme řešení na míru, záruční a pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Akce a publikace

Nový standard SBI (EN 13823) již brzy. Technická komise CEN / TC127 pracuje na nové verzi normy pro SBI (EN 13823), která by měla být zveřejněna začátkem roku 2020.

Vážení přátelé,

   dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný společností ANAMET, s. r. o. společně s firmou ELEMENTAR věnovaný představení přístrojové techniky v oblasti organické a anorganické elementární analýzy a pro stanovení různých forem organického a anorganického uhlíku nejen v životním prostředí.

Naše prezentace technologií a produktů firem Elementar (CHNS, TOC ...), Thermo Scientific Phenom (stolní SEM) a 3P Instruments (fyzisorpce a texturní vlastnosti) najdete v článku

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2019

Malvern Panalytical Limited

Zetasizer Ultra se od svého uvedení na trh v roce 2018 stal unikátním nástrojem pro stanovení koncentrace organických částic menších než 40–50 nanometrů v řádu minut. Obdobné schopnosti v podobě rychlého stanovení velikosti a koncentrace částic do té doby nabízela pouze přístrojová řada NanoSight (Malvern Panalytical), ovšem s výše uvedeným omezením detekce organických částic. Zetasizer Ultra navíc disponuje širším rozsahem měřitelných koncentrací a velikostí částic. Ostatní nové vlastnosti Zetasizeru Ultra byly popsány v Chemagazínu 4/2018 [1]. Ze srovnání obou výše uvedených technik na příkladu liposomů vyplývá, že obě techniky poskytují obdobné výsledky v oblasti překryvu koncentračních rozsahů – viz aplikační poznámka fi Malvern Panalytical „Characterizing the size and concentration of liposomes using multi-angle dynamic light scattering“ [2]. Dále bude představeno použití Zetasizeru Ultra pro stanovení virů v porovnání s klasickou ELISA metodou.