Menu Zavřeno

Mikrokalorimetr

Co jsou mikrokalorimetry?

Mikrokalorimetr - výsledky měření

Mikrokalorimetry jsou extrémně citlivé kalorimetry schopné detekce velmi malého tepla (> 4J). Mikrokalorimetry MicroCal jsou používány ke studiu termodynamiky biologických systémů, především pak interakcí mezi (bio)molekulami – izotermální titrační mikrokalorimetr – a změn v konformacích (3D struktuře molekul), jako je denaturace bílkovin – diferenční skenovací mikrokalorimetr. Mezi nejčastěji studované interakce patří protein-protein, protein-DNA, protein-ligand, enzym-substrát, enzym-inhibitor, protein-lipid atd. Mikrokalorimetry MicroCal se používají v široké škále aplikací od základního výzkumu až po sledování interakce vyvíjených léčiv, bioterapeutik a vakcín a potenciální zákazníci jsou farmaceutické, biotechnologické, akademické a vládní výzkumné instituce po celém světě.

Princip a výsledky mikrokalorimetrů

I přes to, že se jedná o pokročilé biochemické a biofyzikální nástroje, technika jako taková je velice jednoduchá a nevyžaduje použití značení ani ukotvení na čip. Základním principem metody je pozorování změny volné (Gibbsovy) energie při přechodu mezi počátečním a konečným konformačním stavem. Kalorimetrie měří tuto změnu energie formou změny tepla a hodnoty se odečítají v Joulech či mikrokaloriích za sekundu. Zařízení obsahuje dvě stále vyvažované cely – referenční a měřící. Tok tepla mezi nimi je zaznamenáván a z vyhodnocení těchto dat lze vyhodnotit následující vlastnosti:

 • disociační konstantu (Kd),
 • vazebný mechanismus,
 • reakční stechiometrii,
 • entalpii, entropii a tepelné kapacity (ΔH, ΔS, Δcp),
 • kinetické parametry enzymatických reakcí.

Výhody mikrokalorimetrů MicroCal

 • cely z inertního materiálu Hastelloy (nereaguje s -SH skupinami jako zlato),
 • analýza v kapalném stavu bez potřeby značení či ukotvení molekul,
 • možnost získat termodynamické i kinetické parametry reakce z jediného experimentu,
 • dostupnost automatizace měření,
 • velmi přehledný a názorný SW,
 • jedná se o zlatý standard pro biofyzikální charakterizaci molekul,
 • kvantitativní, levná a univerzální metoda,
 • přináší časovou, materiální i finanční úsporu.

Přístroje s technikou: Mikrokalorimetr

Diferenční skenovací mikrokalorimetry (DSC) MicroCal jsou používány ke vyhodnocení stability biologických systémů - zejména stability a denaturace bílkovin. Izotermální titrační ...
Isotermální titrační mikrokalorimetry MicroCal ITC jsou používány ke studiu biologických systémů, především pak interakcí mezi molekulami. Druhým typem mikrokalorimetru je ...