Menu Zavřeno

Mikrokalorimetr titrační izotermální PEAQ-ITC

Logo výrobce: logo-malvern-panalytical
Kategorie technik:
Technika:
Stanovení:

    Isotermální titrační mikrokalorimetry MicroCal ITC jsou používány ke studiu biologických systémů, především pak interakcí mezi molekulami. Druhým typem mikrokalorimetru je Diferenční skenovací mikrokalorimetr. I přes to že se jedná o pokročilé biochemické a biofyzikální nástroje, technika jako taková je velice jednoduchá a nevyžaduje použití značených protilátek ani ukotvení. Mikrokalorimetry MicroCal se používají v široké škále aplikací od základního výzkumu až po sledování interakce vyvíjených léčiv, bioterapeutik a vakcín a potenciální zákazníci jsou farmaceutické, biotechnologické, akademické a vládní výzkumné instituce po celém světě.

    Více o samotné technice, jejím principu a výhodách se dočtete v článku Mikrokalorimetr. Principem izotermální titrační kalorimetrie je stanovení uvolněného nebo spotřebovaného tepla systémem při sledování interakcí mezi molekulami. Stanovují se tak disociační a vazebné konstanty, kinetické parametry enzymových reakcí, termodynamické hodnoty jako entropie, entalpie a tepelná kapacita, reakční stechiometrie, nebo samotné vazebné mechanismy.

    Automatizovaný mikrokalorimetr ITC

    Malvern Panalytical nabízí též automatizovanou verzi – mikrokalorimetr MicroCal PEAQ-ITC Automated. Je to konfigurovatelný, nízko objemový, vysoce citlivý izotermální titrační kalorimetr, který nabízí pohodlí bezobslužného provozu. Poskytuje přímé měření všech vazebných parametrů v roztoku bez použití značek v jediném experimentu. Aplikace zahrnují charakterizaci molekulárních interakcí malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů a dalších biomolekul, výzkum koloidů a procesů micelizace, nebo měření kinetiky enzymů.