Menu Zavřeno

Stanovení

Mezi jednu z několika metod pro stanovení lokálního složení patří energiově-disperzní analýza charakteristického rentgenového záření (zkratka EDS či EDX) přítomná ...
Stolní rastrovací elektronové mikroskopy Thermo Scientific Phenom s energiově-disperzním detektorem (EDS) poskytují výsledky prvkové analýzy vyzářeného rentgenového spektra EDS zcela ...
Výrobci LUM GmbH ...
Stanovování vlastností částic je klíčovým východiskem pro řízení výroby materiálů, které se budou chovat požadovaným způsobem, ať už se jedná ...
Definice velikosti pórů a porozity podle IUPAC Podle technické zprávy IUPAC z roku 2015 o „Fyzisorpci plynů, se zvláštním odkazem ...
Analyzátory barev displejů pomáhají testovat výkon a kvalitu displejů při zkoumání a nastavování vyvážení bílé a kontrastu, a to přesným ...
Kde využijete stanovení tvarových vlastností částic? Tvar a koncentrace částic má rozhodující vliv na tokové a mechanické vlastnosti i rozpouštění ...
Zeta potenciál (ZP či potenciál ζ) je elektrokinetický potenciál částice na rovině skluzu (slipping plane) povrchu elektrické dvojvrstvy a typické ...
Kontaktní úhel nebo-li úhel smáčení je jednou z měřitelných vlastností fázového rozhraní pevná látka/kapalina/plyn. Je to úhel, který svírá tečna ...
Optické stanovení povrchového a mezifázového napětí Pokud kapalinu neovlivňuje žádný faktor, má tendenci vytvářet kouli, typický tvar kapky je dán ...
Výrobci Malvern Panalytical ...
Přesné stanovení chlóru v ropě je při rafinačních procesech kritické. Chlór může otrávit drahé katalyzátory a vést ke korozi v ...
Od surové ropy po bio paliva, v aditivech, nebo ve vodě. Stolní analyzátor Phoebe nabízí vyjímečnou přesnost pro kompletní analýzu ...
Výrobci LUM GmbH ...
Ke stanovení koncentrace, tvaru a velikosti částic se typicky využívají mikroskopy ať již optické či elektronové: (a) transmisní – TEM, ...
Pro stanovení měrného (někdy též specifického) povrchu metodou BET se využívá jedno- a více-vrstvá fyzisorpce molekul plynu na povrchu zkoumaného ...
Stanovení molekulové hmotnosti částic - bílkovin či polymerů lze provést na přístrojích Zetasizer Nano a to třemi způsoby: (1) nepřímo ...
Zředěním určitého množství vzorků poté jeho zahřátím na 60 °C v kovové lázní se z něj uvolní H2S. Pomocí čistého ...
XOS nabízí řadu analyzátorů síry vhodných pro širokou škálu analýz, požadavků na propustnost a provozních prostředí. Představte si chytřejší řešení ...
Stabilita disperzí je velmi žádaná vlastnost zejména v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. U nestabilních disperzí se můžeme setkat s následujícími ...
Měření zastoupení stabilních izotopů je klíčovou technikou v jaderné fyzice, chemii, geologii, archeologii a mnoha dalších vědních oborech. Izotopy jsou ...