Menu Zavřeno

Stanovení

Kinetika fázové separace

Výrobci LUM GmbH ...

Koncentrace částic

Ke stanovení koncentrace, tvaru a velikosti částic se typicky využívají mikroskopy ať již optické či elektronové: (a) transmisní – TEM, ...

Lokální prvková EDS analýza ve stolních elektronových mikroskopech Phenom

Stolní rastrovací elektronové mikroskopy Thermo Scientific Phenom s energiově-disperzním detektorem (EDS) poskytují výsledky prvkové analýzy vyzářeného rentgenového spektra EDS zcela ...

Lokální prvkové složení

Mezi jednu z několika metod pro stanovení lokálního složení patří energiově-disperzní analýza charakteristického rentgenového záření (zkratka EDS či EDX) přítomná ...

Měření adheze

Výrobci LUM GmbH ...

Měření kontaktního úhlu

Výrobci DataPhysics ...

Měření světla a displejů

Zcela samostatnou kapitolou měření je světlo a displeje. Konica Minolta je etablovaným výrobcem luxmetrů, jasoměrů, světelných spektrofotometrů, displejmetrů a spektroradiometrů ...

Měrný povrch metodou BET

Pro stanovení měrného (někdy též specifického) povrchu metodou BET se využívá jedno- a více-vrstvá fyzisorpce molekul plynu na povrchu zkoumaného ...

Molekulová hmotnost

Stanovení molekulové hmotnosti částic - bílkovin či polymerů lze provést na přístrojích Zetasizer Nano a to třemi způsoby: (1) nepřímo ...

Optická analýza kontaktního úhlu

Kontaktní úhel nebo-li úhel smáčení je jednou z měřitelných vlastností fázového rozhraní pevná látka/kapalina/plyn. Je to úhel, který svírá tečna ...

Porosita a distribuce velikosti pórů

Definice velikosti pórů a porozity podle IUPAC Podle technické zprávy IUPAC z roku 2015 o „Fyzisorpci plynů, se zvláštním odkazem ...

Povrchové napětí a povrchová volná energie

Optické stanovení povrchového a mezifázového napětí Pokud kapalinu neovlivňuje žádný faktor, má tendenci vytvářet kouli, typický tvar kapky je dán ...

Reologie – měření tokových vlastností

Výrobci Malvern Panalytical ...

Stabilita disperzí

Stabilita disperzí je velmi žádaná vlastnost zejména v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. U nestabilních disperzí se můžeme setkat s náledujícími ...

Stanovení chlóru

Přesné stanovení chlóru v ropě je při rafinačních procesech kritické. Chlór může otrávit drahé katalyzátory a vést ke korozi v ...

Stanovení fosforu

Od surové ropy po bio paliva, v aditivech, nebo ve vodě. Stolní analyzátor Phoebe nabízí vyjímečnou přesnost pro kompletní analýzu ...

Stanovení sirovodíku

Zředěním určitého množství vzorků poté jeho zahřátím na 60 °C v kovové lázní se z něj uvolní H2S. Pomocí čistého ...

Stanovení síry

XOS nabízí řadu analyzátorů síry vhodných pro širokou škálu analýz, požadavků na propustnost a provozních prostředí. Představte si chytřejší řešení ...

Tvar částic

Kde využijete stanovení tvarových vlastností částic? Tvar a koncentrace částic má rozhodující vliv na tokové a mechanické vlastnosti i rozpouštění ...

Velikost částic (granulometrie)

Stanovování vlastností částic je klíčovým východiskem pro řízení výroby materiálů, které se budou chovat požadovaným způsobem, ať už se jedná ...

Zeta potenciál

Zeta potenciál (ZP či potenciál ζ) je elektrokinetický potenciál částice na rovině skluzu (slipping plane) povrchu elektrické dvojvrstvy a typické ...