Menu Zavřeno

Stanovení sirovodíku

Zředěním určitého množství vzorků poté jeho zahřátím na 60 °C v kovové lázní se z něj uvolní H2S. Pomocí čistého vzduchu jako nosného plynu se přenese H2S do měřicí cely elektrochemického senzoru a získá se okamžitá koncentrace H2S. Průtok vzduchu je měřen a řízen digitálním hmotnostním průtokoměrem, a když se H2S ve vzorku úplně uvolní, může přístroj vypočítat kumulativní koncentraci H2S.

Přístroje pro stanovení: Stanovení sirovodíku

H2S analyzátor s procesorem parní fáze (VPP) je kompaktní stolní přístroj, který se používá k měření celkového obsahu sirovodíku (H2S) v ...