Back to top

Techniky

 1. Analytické techniky

  • elementární analyzátory - stanovení C, H, N, S, O, Cl spalovacími metodami -  Elementar
  • skupinové parametry - analyzátory TOC, AOX, TN, TS:  Elementar,  Mitsubishi 
  • titrátory –  Mitsubishi
  • průtokový analyzátor (CFA), diskretní analyzátory Smartchem -  Alliance
 2. Fyzikální a chemické metody (Analytické metody)

  • žárové mikroskopy –  Hesse Instruments
  • měření specifického povrchu, porozity a sorpce -  3P Instruments
  • distribuce velikosti částic, Zeta potenciál, MW –  Malvern, částice v aerosolech (čisté prostory)  PMS
  • rotační viskozimetry a reometry, kapilární reometry -  Netzsch (Bohlin)
  • objektivní měření barevnosti a lesku –  Konica Minolta
  • stanovení vlhkosti (sušiny) lab. i procesně –  Mitsubishi
  • povrchové napětí -  Dataphysics
  • mikroskopie atomárních sil –  Nanosurf
  • příprava vzorků a zpracování materiálů:
   mikronizační mlýny  TECNOLOGIA MECCANICA 
   homogenizátory (dispergátory)  ART-Labortechnik
 3. Materiálové zkušebnictví

  • klimatické a teplotní komory, vibrační a vakuové komory, teplotní šokové komory, korozní komory, komory ESS s rychlou změnou teploty, HALT/HASS komory, laboratorní sušárny, HAST komory, prachové a postřikové komory, komory se simulací slunečního záření, komory pro zkoušky baterií a solárních panelů, velkoobjemové komory pro zkoušení velkých vzorků (automobily, solární panely, satelity ...), teplotní vakuové komory a space simulátory, komory s ochranou proti výbuchu, kalorimetrické komory, klimatické větrné tunely, tunelové pece pro tepelné zpracování, růstové a stabilitní komory, speciální zkušební komory podle požadavků zákazníka  -  Angelantoni Test Technologies
  • komory na simulaci povětrnostních podmínek (déšť a sluneční svit) a stárnutí materiálů, Solarboxy, korozní a kondenzační komory - CO.FO.ME.GRA
  • objektivní měření barevnosti a lesku -  Konica Minolta
  • vibrační systémy elektrodynamické, lineární a digitální zesilovače, kluzné stoly -  TIRA GmbH
  • automatické trhací stroje, univerzální elektromechanické a hydraulické zkušební stroje pro zkoušky v tahu, tlaku a ohybu, příslušenství k trhacím strojům (průtahoměry, čelisti, snímače síly, pece a komory), tvrdoměry (Vickers, Rockwell, Brinell), charpyho kladiva pro kovy a plasty, temperační lázně, výtlačné plastometry, HDT/VICAT testery, měření tuhosti, torzní zkušební stroje, zařízení pro stanovení modulu r,  -  Tinius Olsen
  • zkušební stroje a příslušenství pro zkoušky stavebních hmot (zkoušky betonu, malty, cementu, asfaltu, kameniva...), analyzátory vlhkosti - Tinius Olsen 
  • zkušební stroje pro kaučuky, pryže a elastomery, MDR reometry, Mooney viskozimetry, vulkanizační lisy, lisovací formy, shore tvrdoměry (A, D, IRHD) včetně možnosti připojení ke stojanu, stanovení disperze směsí, vysekávačky pro přípravu vzorků, měření hustoty a trvalé deformce v tlaku - MonTech
  • elektricky vyhřívané laboratorní deskové lisy pro lisování elastomerů, termoplastů a termosetů, speciální lisy vyrobené podle požadavků zákazníka- Fontijne Grotnes BV
  • testování obalů, obalových materiálů, fólií a textílií - Labthink
  • Přístrojová technika pro identifikaci a kontrolu kvality (čistoty) termoplastických materiálů pracující na principu DMA a DSC, vyžaduje k měření jednu granuli polymeru - přístroj identiPol - Lacerta technology.
  • spalovací komory, kónické kalorimetry, bomb kalorimetry, mikro-kalorimetry, stanovení požární odolnosti materiálů, bodu vzplanutí, kyslíkového čísla, rychlosti šíření plamene a hustoty kouře - Fire Testing Technology
 4. Analýza paliv a maziv (Průmyslové a pro kontrolu životního prostředí)

  • detektory a systémy pro kontinuální měření skladby plynů z emisních zdrojů, včetně emisí z automobilových motorů -  Signal Group
  • parametry paliv a maziv (bod vzplanutí, tlak par, částice, vodivost, ...) –  Stanhope-Seta
  • filtrovatelnost CFPP, bod zákalu TVP a bod tekutosti, atmosférická destilace - Orbis BV
  • XRF Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie na síru, chlór, fosfor, křemík - XOS
  • Termická oxidační stabilita, smoke point, tlak par Reid, koroze, dispergace olejů - AD Systems
 5. Aplikace pro farmacii, potravinářství, biochemii a kosmetiku

 6. Bezpečnost a hygiena práce

  • měření pracovního prostředí (prašnost, hluk, tepelná zátěž) -  Casella