Menu Zavřeno

Analyzátory ropných látek

Spolupracujeme s řadou předních výrobců dodávající analyzátory ropných látek pro široký rozsah aplikací, zkoušek a metod.

Mezi typické zkoušky lze jmenovat: bod vzplanutí, destilační zkouška, tlak par, filtrovatelnost, teplota vylučování parafinů, obsah jednotlivých prvků (S, P, Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Si), výška nečadivého plamene, termicko-oxidační stabilita, stabilita asfaltérů (S-hodnota), kinematická viskozita, objem FAME (MEŘO), koncentrace sirovodíku, koncentrace soli, čítání částic, karbonizační zbytek, obsah pryskyřičných látek, vodivost, cetanové číslo, odlučování vody, obsah vody, barevná kolorimetrie, pěnivé vlastnosti, koroze, stabilita vícefázových disperzí, mezifázové a povrchové napětí.

Pro výše zmíněné a pro mnoho dalších zkoušek spolupracujeme s těmito významnými výrobci analyzátorů ropných látek: AD Systems, DataPhysics, LUM GmbH, Nittoseiko Analytech, Orbis BV, Stanhope-Seta, XOS.

Přístroje s technikou: Analyzátory ropných látek

Ruční analyzátory pro měření vodivosti paliv Seta D2 Handheld Conductivity Sensor je přístroj pro rychlé a jednoduché měření vodivosti par ...
Video Destilace VD10 přináší revoluci v destilační zkoušce tím, že přináší bezkonkurenční automatizaci a přesnost pro analýzu atmosférické destilace ropných ...
SetaCheck Biodiesel je ruční přístroj určený k rychlému, přesnému a opakovatelnému on-site měření obsahu bio složky v palivových směsích nafty ...
Plně automatický, modulární přístroj pro stanovení bodu zákalu CP a bodu tekutosti PP. Možnost doplnění o moduly pro stanovení bodu ...
Plně automatický, modulární přístroj pro stanovení filtrovatelnosti CFPP. Možnost doplnění o moduly pro stanovení teploty vylučování parafinů a bodu tekutosti ...
analyzátor tlaku par paliv AutoREID ...
Nový přístroj na měření korodujících povrchů firmy AD Systems přesně určí velikost koroze pomocí automatickéhoo měření. Práce přístroje je založena ...
DR10 - ITR Deposit Rater - Automatický přístroj pro vyhodnocení topných trubic pro tepelnou oxidační stabilitu leteckého paliva (JFTOT). Měření ...
DT 100 pomáhá kontrolovat stav mazacích olejů v provozu a upozorňovat na to, když degradace oleje začíná zhoršovat životnost motoru ...
Plně automatizovaný tester kompatibility paliva on-site ST10 podle normy ASTM D4740 - Standardní zkušební metoda pro čistotu a kompatibilitu zbytkových ...
Přístroj SV10 nastavuje zcela novou laťku ve zkoušení S-hodnoty představením prvního plně automatizovaného zkoušení splňujícího normu ASTM D7157; tento přístroj ...