Menu Zavřeno

Automatická destilace VD10

Výrobce: AD Systems
Logo výrobce: logo-Adsystem
Kategorie technik:
Stanovení:

  Video Destilace VD10 přináší revoluci v destilační zkoušce tím, že přináší bezkonkurenční automatizaci a přesnost pro analýzu atmosférické destilace ropných produktů.

  Atmosférická Destilace Ropných Produktů podle ASTM D86, D850, D1078, ISO 3405, IP 123
  VD10 – Automatická Video Destilace

   – Plně v souladu se standardními metodami
   – Nejvyšší úroveň přesnosti
   – Nejvyšší úroveň automatizace
   – Bez nutnosti programování
   – Inteligentní automatická regulace ohřevu zajišťuje:
   – Optimální počáteční ohřev pro získání IBP
   – Perfektní destilační rychlost
   – Odpovídající konečný ohřev k FBP
   – PT100 s vloženými kalibračními daty
   – Uživatelsky přívětivé rozhraní s dotykovým displejem
   – Nejvyšší úroveň bezpečnosti

  Video Destilace VD10 přináší revoluci v destilační zkoušce tím, že přináší bezkonkurenční automatizaci a přesnost pro analýzu atmosférické destilace ropných produktů.
  Algoritmus asistovaný videokamerou (patentováno) používá optimální ohřev baňky na základě analýzy chování vzorku v baňce v reálném čase. Jako zkušený provozovatel ruční destilace
  monitoruje VD10 vizuálně všechny fáze varu vzorku. Výkonná analýza obrazu v reálném čase předvídá a předpovídá optimální nastavení ohřevu tak, aby respektovalo standardní podmínky
  metody pro IBP, dobu do 5 % a řízení rychlosti destilace. Není třeba žádné programování ani optimalizace, perfektní destilační průběh od prvního spuštění i pro neznámé nebo obtížné vzorky,
  jako jsou biopaliva.

  Aplikace
  Díky své pokročilé technologii a spolehlivosti je VD10 dokonale vhodný pro hotové výrobky (benzín, petrolej, letecká paliva, dieselová paliva, rozpouštědla, …), jakož i pro procesní toky, směsné složky, obtížné vzorky, jako jsou biopaliva obsahující ethanol a výzkumné práce.

  Provoz
  Inteligentní video systém pomáhá obsluze kontrolou správné instalace baňky, sondy, opěrné podložky. Pokročilý řídicí algoritmus VD10 využívá analýzu obrazu k dokonalé kontrole průběhu destilace.

  Celá procedura je plně automatická: ohřev baňky, regulace teploty chladiče a jímače, měření teploty par a objemu, detekce IBP, FBP a záznam všech dat. Na konci zkoušky se topení automaticky spustí a rychle vychladí. Výsledky jsou zobrazeny, vytištěny a odeslány do LIMS.

  Výhody
  VD10 je nejpokročilejší destilační přístroj, který je dnes k dispozici. Originální zobrazovací systém vyvinutý společností AD Systems činí z VD10 skutečně automatický destilační přístroj, který nevyžaduje žádné programování, což drasticky zkracuje čas obsluhy. Vysoce kvalitní komponenty, přesné senzory a robustní konstrukce zajišťují vysokou spolehlivost, náročné použití s minimální
  údržbou. Uživatelsky přívětivé rozhraní obsahuje všechny potřebné funkce pro sledovatelnost testů, zajištění kvality, diagnostiku, komunikaci a bezpečnost.

  Bezpečnost
  Bez kompromisů je VD10 vybaven nezbytnými bezpečnostními funkcemi včetně vestavěného hasicího systému s automatickou detekcí požáru a připojením externího alarmu. Bezpečnostní hlídač trvale monitoruje neobvyklé situace, chrání obsluhu nebo okamžitě jedná, pokud existuje riziko pro obsluhu nebo zařízení.