Menu Zavřeno

Atmosférická destilace

Plně automatický destilační přístroj ke stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku pro uhlovodíkové ropné výrobky jako jsou paliva a rozpouštědla.

Destilační křivka při atmosférickém tlaku se stanovuje metodou, která je popsána v normě ČSN EN ISO 3405.

Destilační přístroj nevyžaduje připojení k PC, má plně integrované ovládací a řídící rozhraní, které obsahuje algoritmem řízenou úpravu ohřevu během celé destilace od IBP po FBP s odpovídající rychlostí, optické sledování objemu vzorku.

Přístroje s technikou: Atmosférická destilace

Ideální mikro destilační jednotka Rychlá a přesná. STARDist micro je ideálním řešením pro každou moderní laboratoř hledající přesnost a preciznost ...
Video Destilace VD10 přináší revoluci v destilační zkoušce tím, že přináší bezkonkurenční automatizaci a přesnost pro analýzu atmosférické destilace ropných ...
Plně automatická destilační jednotka STARDist ASTM D86, D1078, D850, EN ISO 3405, IP123, JIS K2254 ...