Menu Zavřeno

Akce a publikace

Aktuální akce

Publikace

MĚŘENÍ DISTRIBUCE VELIKOSTI A TVARU ČÁSTIC LASEROVÝM GRANULOMETREM MASTERSIZER 3000, MALVERN PANALYTICAL LTD.

Po celém světě mnoho firem (R&D a průmyslové laboratoře) spoléhají na laserový difrakční analyzátor velikosti částic Mastersizer 3000, který poskytuje přesná, robustní a spolehlivá data o granulometrickém složení vzorků. Tyto ...

Novinky analýzy porézních materiálů sorpcí plynů

S takto nazvanou prezentací vystoupil Ing. Michal Dudák, Ph.D. na 74. sjezdu chemiků 5.9.2022 v rámci Porézní sekce. V prezentaci, jejíž PDF je připojené v pravém sloupci byla rozebrána následující ...

3P GRAVISORB – NOVÝ DYNAMICKÝ ANALYZÁTOR GRAVIMETRICKÉ SORPCE VODNÍ PÁRY

Adsorpce vodní páry hraje důležitou roli při vývoji produktů a kontrole kvality v řadě oborů. Typickými příklady jsou vývoj léčiv ve farmacii, stanovení minimální doby trvanlivosti v potravinářství, stanovení hydrofobicity ...

Minulé akce

74. sjezd chemiků

Srdečně vás zveme na 74. sjezd chemiků, který společnost Anamet sponzoruje - sekce Porézní materiály,  Chemie životního prostředí a Průmyslová chemie. Akce se koná 4. - 7. 9. 2022 v ...

Pozvánka na Laborexpo 2022

Srdečně vás zveme na Laborexpo 2022 - X. ročník veletrhu analytické, měřící a laboratorní techniky. Akce se koná 1.-2.6.2022 na výstavišti Praha - Letňany. Přijďte navštívit náš stánek v hale ...

Pozvánka na konferenci Genetická toxikologie a prevence rakoviny

Srdečně vás zveme na setkání v rámci konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny pořádané bezpečnostně technologickým klastrem pro Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR. Těsíme se na vás v našem ...

Hutní a průmyslová analytika 2022

Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci Hutní analytika, na které proběhne mimo jíné i přednáška "Analýza nekovových a kovových vměstků v kovových materiálech pomocí stolního SEM" od našeho odborníka a ...

Nabídka online školení s firmou Malvern

Ve spolupráci s firmou MalvernPanalytical vám přinášíme nabídku online školení uživatelů Zetasizer Nano – 1.3. Zetasizer Advance (Ultra, Pro, Lab) – 2.3. Morphologi 4/4ID – 22 .3. Mastersizer 3000 – ...