Menu Zavřeno

Publikace

MĚŘENÍ DISTRIBUCE VELIKOSTI A TVARU ČÁSTIC LASEROVÝM GRANULOMETREM MASTERSIZER 3000, MALVERN PANALYTICAL LTD.

Po celém světě mnoho firem (R&D a průmyslové laboratoře) spoléhají na laserový difrakční analyzátor velikosti částic Mastersizer 3000, který poskytuje přesná, robustní a spolehlivá data o granulometrickém složení vzorků. Tyto

Novinky analýzy porézních materiálů sorpcí plynů

S takto nazvanou prezentací vystoupil Ing. Michal Dudák, Ph.D. na 74. sjezdu chemiků 5.9.2022 v rámci Porézní sekce. V prezentaci, jejíž PDF je připojené v pravém sloupci byla rozebrána následující

3P GRAVISORB – NOVÝ DYNAMICKÝ ANALYZÁTOR GRAVIMETRICKÉ SORPCE VODNÍ PÁRY

Adsorpce vodní páry hraje důležitou roli při vývoji produktů a kontrole kvality v řadě oborů. Typickými příklady jsou vývoj léčiv ve farmacii, stanovení minimální doby trvanlivosti v potravinářství, stanovení hydrofobicity

Stolní skenovací elektronový mikroskop Phenom ParticleX společnosti Thermo Scientific dostal ocenění TOP PRODUKT v rámci veletrhu LABOREXPO 2022

Phenom ParticleX je stolní elektronový mikroskop pro automatické snímání a reportování výsledků. Zákazník si může vybrat z různých modifikací softwaru podle zamýšlené aplikace – technická čistota, prášková metalurgie, nekovové vměstky

Prezentace z LaborExpa 2019 – Elementar, Phenom, 3P Instruments

Naše prezentace technologií a produktů firem Elementar (CHNS, TOC ...), Thermo Scientific Phenom (stolní SEM) a 3P Instruments (fyzisorpce a texturní vlastnosti) ke stažení: Prezentace Elementar na LaborExpo2019 Prezentace stolních

GRANUTOOLS – NOVÝ PŘÍSTUP K TRADIČNÍM METODÁM PRÁŠKOVÉ REOLOGIE

Představujeme GranuTools – belgického výrobce analyzátorů tokového chování sypkých materiálů. Ve svých vědeckých přístrojích kombinuje desetiletí zkušeností s charakterizací sypkých materiálů v základním výzkumu. GranuTools nabízí zařízení pro charakterizaci makroporézního

Novinka na trhu, špičkový spektrofotometr CM-26dG s difuzní geometrií a leskoměrem od renomovaného japonského výrobce Konica Minolta!

Japonská společnost Konica Minolta Sensing patří dlouhodobě ke standardům v oblasti přístrojové techniky. Ať už potřebujete objektivně hodnotit barevnost interiérových nebo exteriérových dílů, kvalitu obrazovek, malých i velkých displejů, Konica

NOVINKY V TECHNICE DYNAMICKÉHO A ELEKTROFORETICKÉHO ROZPTYLU SVĚTLA PRO MĚŘENÍ VELIKOSTI, ZETA POTENCIÁLU A NOVĚ KONCENTRACE ČÁSTIC V DISPERZÍCH

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 4/2018 Malvern Panalytical představil v květnu roku 2018 své dva nové přístroje Zetasizer Pro a Ultra, které navazují na své předchůdce z řady ZetaSizer Nano.

VELIKOST A KONCENTRACE ČÁSTIC MĚŘENÁ NEJPOKROČILEJŠÍM DLS PŘÍSTROJEM NA TRHU – ZETASIZEREM ULTRA OD MALVERN PANALYTICAL

Malvern Panalytical Limited Zetasizer Ultra se od svého uvedení na trh v roce 2018 stal unikátním nástrojem pro stanovení koncentrace  organických částic menších než 40–50 nanometrů v řádu minut. Obdobné

Podle čeho volit skenovací elektronový mikroskop

V posledních letech nachází elektronová mikroskopie uplatnění ve stále více oborech. Pro každý vzorek existuje kombinace nejlepších nastavení, která je třeba použít, k optimalizaci výsledků analýzy. Dále jsou rozebrána tato

ELLAB STERISENSE® – NOVÉ ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO BOWIE DICK TEST

Společnost Ellab představuje novou měřicí jednotku SteriSense pro zdravotnický trh, která je navržena pro každodenní rutinní kontrolu parních sterilizátorů. Toto zařízení testuje a prokazuje, že schopnost průniku tepla ve sterilizátoru

Prezentace z představení nové řady přístrojů Zetasizer Pro a Ultra firmy Malvern Panalytical

V přílohách vpravo najdete prezentace z této akce. Dále přikládáme prezentaci k představovanému doplňkovému přístroji NanoSight, prezentaci o jeho doplňkových vlastnostech k Zetasizerům a zejména srovnání výsledků složitějších vzorků -

ZETASIZER NANO ZSP firmy MALVERN POSKYTUJE RYCHLOU A VYSOCE CITLIVOU CHARAKTERIZACI PROTEINŮ

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2016 Nový Zetasizer Nano ZSP firmy Malvern navazuje na široce rozšířený a oblíbený Zetasizer ZS. Pracuje opět na principu dynamického rozptylu světla a jeho schopnosti

Prezentace ze semináře o analyzátorech značek MALVERN, PHENOM a 3P INSTRUMENTS 2019

Níže naleznete prezentace ze SEMINÁŘE o analyzátorech značek MALVERN, PHENOM a 3P INSTRUMENTS pořádaného firmou ANAMET s.r.o. ve dnech 22.-23.5.2019 Laserová difrakce / Morfologie/ SprayTec MS3000 training_1 MS3000 training_2 Applications

JAK KONTROLOVAT REOLOGII ZMĚNOU VLASTNOSTÍ ČÁSTIC (VELIKOSTI, TVARU A ZETA POTENCIÁLU)

Charakterizace částic je velmi důležitá činnost jak pro průmysl, tak pro vědeckou sféru, přitom seznam dostupných analytických technologií stále narůstá. V tomto článku se zaměříme na základy popisu částic a

enviro TOC – nový analyzátor obsahu organického uhlíku od firmy Elementar

Společnost Elemantar uvádí na trh nový analyzátor obsahu organického uhlíku vhodný pro vzorky nejen povrchových a odpadních vod enviro TOC.

Stolní elektronový mikroskop Phenom ve službách Akademie věd

Řepka, smrk, borovice nebo jiný pachatel? Co je původcem žlutého poprašku, který je v současných dnech prakticky všudypřítomný? Na pátrání se vydaly vědkyně z Botanického ústavu AV ČR. Stolní rastrovací

Reometry překonávají dosavadní limity

Více informací o zmiňovaných přístojích naleznete v řadě Kinexus. Způsob, jakým se materiály deformují nebo jak tečou, pokud na ně působí síla, má přímý vztah k mnoha vlastnostem finálních výrobků.

THERMO SCIENTIFIC PHENOM PHAROS – PRVNÍ STOLNÍ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP S SCHOTTKYHO KATODOU

Tento článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 4/2019, parametry 2. generace mikroskopu jsou uvedeny v tomto článku, nikoliv v PDF. Thermo Scientific Phenom Pharos je první stolní rastrovací elektronový mikroskop (SEM)