Menu Zavřeno

GRANUTOOLS – NOVÝ PŘÍSTUP K TRADIČNÍM METODÁM PRÁŠKOVÉ REOLOGIE

Představujeme GranuTools – belgického výrobce analyzátorů tokového chování sypkých materiálů. Ve svých vědeckých přístrojích kombinuje desetiletí zkušeností s charakterizací sypkých materiálů v základním výzkumu. GranuTools nabízí zařízení pro charakterizaci makroporézního chování sypkých materiálů.
Mezi ně patří:

 • GranuFlow pro charakterizaci vyprazdňování sil,
 • • GranuHeap pro stanovení sypného úhlu,GranuHeap pro stanovení sypného úhlu,
 • GranuDrum pro dynamickou kohezi a reologii,
 • GranuPack pro setřesnou hustotu,
 • GranuCharge pro triboelektrická měření statické elektřiny generované při transportu potrubím,
 • GranuHumidity je příslušenství pro řízení vlhkosti atmosféry pro dokonalou kontrolu nad všemi důležitými parametry v reálném provozu.

Tato ucelená sada slouží k přesné a opakovatelné charakterizaci bez lidského vlivu. Toho je dosahováno měřením a vyhodnocením všech veličin automaticky i v průběhu měření a sledováním celého procesu, nikoliv jen počátečního a konečného stavu. Řešení nabízená analyzátory GranuTools jsou originální, založená na faktech a vysoce relevantní pro dané oblasti uplatnění. Měřené veličiny lze přímočaře interpretovat díky stejné fyzikální podstatě procesu. Mají zajistit lepší pochopení reologických, tokových a kohezních vlastností sypkých materiálů v reálném prostředí (teplota, vlhkost, statický náboj, …) a tím usnadnit použitelnost výsledků v praxi.

Analyzátory GranuTools vám pomohou odpovědět na následující otázky:

 • Jaké jsou tokové vlastnosti vašeho produktu, nanostrukturovaných částic či granulátu?
 • Jak se budou chovat vaše sypké materiály před, během a po jednotlivých krocích výrobního procesu?
 • Které složení má nejlepší tokové vlastnosti? Je možné při úvahách o distribuci velikosti částic, chemickém složení, plnivech a zastoupení složek optimalizovat formulaci?
 • Máte vaše výrobní procesy pod kontrolou? Jsou ovlivněny kvalitou vstupní suroviny, meziproduktů či procesními podmínkami?
 • Mění se tokové vlastnosti vašich sypkých materiálů v čase? V důsledku skladování, způsobu zpracování, teploty či vlhkosti?