Menu Zavřeno

Aplikace

Analýza paliv

Pro analýzu paliv a maziv nabízíme širokou řadu analytických technik pro různé aplikace a metodiky. Tlak par benzínu, ropy a ...

Analyzátory pro nanovlákna a netkané textilie

Stanovení u nanovláken a netkaných textilií Mechanické vlastnosti textilií univerzálními trhacími stroji, vlastnosti taveniny před jejím foukáním pomocí výtlačných plastometrů, ...

Azbest

Nebezpečí azbestu Azbestové materiály se hojně využívaly ve stavebnictví, kvůli jejich fyzikálně chemickým vlastnostem. Azbestová vlákna mají velkou pevnost v ...