Menu Zavřeno

Azbest

Nebezpečí azbestu

Azbestové materiály se hojně využívaly ve stavebnictví, kvůli jejich fyzikálně chemickým vlastnostem. Azbestová vlákna mají velkou pevnost v tahu, jsou flexibilní a zároveň odolné proti změnám tlaku teploty nebo vlhkosti. Průmyslově se využívá šest typů azbestu: chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit. Nejběžněji se azbestové materiály využívají jako tepelné izolanty, elektrické izolanty, ohnivzdorné materiály nebo jako azbestocementové výrobky. I přestože azbest našel své využití ve stavebnictví, představuje v dnešní době závažný problém. Azbestová vlákna jsou karcinogenní a při namáhaní jejich výrobků dochází k uvolňování těchto vláken, které mohou způsobovat respirační nemoci jako jsou silikóza nebo azbestóza. Z tohoto důvodu se analýzou a stanovení množství azbestových materiálu věnuje velká pozornost.

Měření azbestu ve vzduchu

Stanovením množství azbestových vláken v ovzduší je dáno normou ČSN EN ISO 16000-7. Jeho vzorkování je prováděno pomocí osobního odběrového čerpadla, které nasává vzduch skrze speciální filtry. Tyto filtry s azbestovými vlákny se pak dále analyzují pomocí gravimetrické metody nebo za pomoci elektronového mikroskopu. Jednou z možností je použít osobní odběrové čerpadlo Apex 2 od společnosti Casella s odběrovou hlavicí na azbest.

Azbest v materiálech dle ISO 14966

Analýza azbestových materiálů pomocí elektronového mikroskopu se řídí normou ISO 14966. Pro analýzu azbestových materiálů lze využít rastrovací nebo transmisní elektronový mikroskop. Norma požaduje vyhodnotit více jak 100 snímků v náhodných nepřekrývajících se pozicích, které jsou manuálně vyhodnoceny vyškolenou obsluhou mikroskopu. Tento proces je zdlouhavý a může do analýzy zavést lidskou chybu. Druhou možností je použití elektronového mikroskopu Phenom XL od společnosti Thermo Scientific se softwarem AsbestoMetric, který dokáže automaticky vyhodnocovat snímky, nalézat podezřelá vlákna a po jejich potvrzení obsluhou následně umí generovat reporty z analýzy dle normy ISO 19466. Více informací ke kompletní škále aplikací, které Phenom XL umí řešit, naleznete v následujícím přehledu a též nové aplikace u Phenom ParticleX.

Automatické stanovení azbestových vláken pomocí SEM

Vlákna azbestu jsou z definice 5 a více mikrometrů dlouhá anorganická vlákna. Chemické složení nejsnáze určí rentgenový energiově-disperzní detektor (EDX) prvkového složení. V případě užších vláken (pod 200 nm), která jsou hůře najitelná, může být použit (podle normy ISO 10312) transmisní elektronový mikroskop.

Další informace jsou uvedené v přednášce, kterou jsme měli na konferenci Azbest.

software pro průmyslový skenovací elektronový mikroskop pro automatizovanou kontrolu kvality
Snímek pozlaceného filtru s azbestovými vlákny

Automatický software AsbestoMetric a komoru pro umístění až 9 filtrů nabízí Phenom XL divize Phenom firmy Thermo Scientific. AsbestoMetric sám nasnímá filtr v náhodných nepřekrývajících se pozicích a vytvoří přehled potenciálních azbestových vláken. Operátor pak tyto vlákna prověří dle normy ISO 14966. Software pracuje ve stejném grafickém prostředí jako ovládání mikroskopu a díky přesnému motorizovanému stolečku a přesným souřadnicím vláken umožňuje operátorovi vrátit se k libovolné podezřelé částici. Bezchybný software tak operátorovi ušetří několik hodin rutinní práce a jeho čas je efektivně využit pouze k zhodnocení podezřelých vláken. Vzor reportu je samozřejmě součástí systému. Automatický SW má tedy oproti manuální analýze výhodu ve vyšší efektivitě, přesnosti i možnosti opakovaní.

software pro průmyslový skenovací elektronový mikroskop pro automatizovanou kontrolu kvality
Nastavení analýzy filtrů v programu AsbestoMetric
software pro průmyslový skenovací elektronový mikroskop pro automatizovanou kontrolu kvality
Přehled vláken nalezených softwarem + jejich parametry a složení

Přístroje pro aplikaci: Azbest

Naprašovačka LUXORAu je plně automatizované zařízení, které slouží k depozici zlatého povlaku o tloušťce od 1 do 100 nm. Díky ...
Apex 2 je osobní odběrové čerpadlo určené pro vzorkování vzduchu. Zvládne téměř jakýkoliv režim osobního monitorování a odběru vzorku. Osobní ...
Toto řešení nabízí maximální jednoduchost ovládání, nejkratší čas od vložení vzorku k prvnímu elektronovému snímku ve své třídě, nízké pořizovací ...