Menu Zavřeno

Analyzátory pro nanovlákna a netkané textilie

Stanovení u nanovláken a netkaných textilií

Analyzátory vlastností nanovláken

Mezi základní vlastnosti jednotlivých vláken patří jejich průměr a materiálové složení. K vyhodnocení průměru nanovláken a jejich orientace nejčastěji slouží rastrovací elektronové mikroskopy. Pro průmyslové aplikace existují i specializované programy pro automatizaci tohoto vyhodnocení jako například FiberMetric dodávaný se stolními mikroskopy Phenom. Tento program umí vyhodnotit nejen průměr vláken, ale též distribuci velikosti pórů jak je ukázáno na obrázku níže.

software pro průmyslový skenovací elektronový mikroskop pro automatizovanou kontrolu kvality
FiberMetric software pro automatizovanou kontrolu kvality

Dále bývá u vláken vyhodnocen měrný povrch BET pomocí adsorpce dusíku za kryogenních teplot. Tato technika umožňuje charakterizovat větší množství vzorku najednou. Více se o ní dozvíte v článku Měrný povrch metodou BET.

Vlastnosti nanovlákenných textilií a jak je analyzovat

Mechanická pevnost textilií je jednou ze základních vlastností, které lze zkoumat pomocí trhacích strojů. Existují i specializované analyzátory od společnosti Labthink pro stanovení odolnosti proti roztržení.

Distribuci velikosti pórů ve filtrech i membránách lze efektivně stanovit pomocí kapalinové výtlačné porometrie. Typicky se vyrazí vzorek o průměru do 25 mm a vloží do držáku, navlhčí perfluorovaným rozpouštědlem a po zavření se začne zvyšovat tlak a vytlačovat kapalina z pórů. Výsledkem je křivka průtoku plynu proti tlaku, ze které se vypočítá distribuce velikosti pórů. Zároveň lze stanovit permeabilitu plynu či kapaliny. Více o této technice se dozvíte na stránce www.porometer.com.

 

Na kvalitu produkce a objemy prodeje má vliv také barevnost a stálost materiálu. K měření barevnosti a vzhledu textilií lze použít optických spektrofotometrů značky Konica Minolta, které vynikají nejlepší reprodukovatelností výsledků a mezipřístrojovou shodou na trhu. Testování degradace materiálu i barev lze urychlit pomocí komor pro sluneční simulaci s možností kondenzace vody a s postřikem.

Mezi doplňkové přístroje do výroby patří kontrola čistých prostor v podobě čítačů částic firmy Particle Measuring Systems. Pro hlídání hygieny pracovního prostředí ať již v podobě expozice pracovníků částicím, chemickým látkám či hluku nabízíme řadu přístrojů od firmy Casella. Dále je možné testovat též hořlavost materiálů různými přístroji od společnosti Fire Testing Technologies.

Přístroje pro aplikaci: Analyzátory pro nanovlákna a netkané textilie

Měření barevnosti a lesku novou řadou spektrofotometrů Konica Minolta CM-36dG Japonský výrobce špičkových optických přístrojů Konica Minolta přichází na trh ...
Tento rok uvádí na trh Konica Minolta excelentní přenosný spektrofotometr v geometrii d/8°. Představení přístroje proběhlo na jaře 2019 a ...
Bez nadsázky byl model CM-25cG navržen tak, aby splňoval nebo překračoval normy pro měření barev a lesků v řadě průmyslových ...
Čítač částic v aerosolech Lasair® Pro v sobě spojuje nejnovější technologie a postupy s 45 lety zkušeností s monitoringem počtu ...
Zvukový dozimetr CEL-62x je ideální řešení pro měření úrovně hluku na pracovišti, aby byly v souladu s legislativou týkajících se ...
Apex 2 je osobní odběrové čerpadlo určené pro vzorkování vzduchu. Zvládne téměř jakýkoliv režim osobního monitorování a odběru vzorku. Osobní ...
Ruční přístroj pro monitorování prachu a aerosolů v reálném čase je ideální pro krátkodobé kontroly procházením sledovaných prostor. S ergonomickým ...
Tento model je vhodný pro analýzu mikrostrukturovaných vzorků. Má k dispozici systém dávkování nanolitrů, který může generovat malé kapičky až ...
Tenziometr DCAT 25 je multifunkční všestranný přístroj řady DCAT. Systém vážení je ještě přesnější než u systémů DCAT 9 aDCAT ...
Spektrofotometr s pohodlným horním snímáním, který má velmi široké použití. Spektorfotometr CM-5 byl vyvinut pro širokou škálu aplikací, zvláště vhodný ...
IsoAir® 310P Air Particle Sensor usnadňuje monitorování atmosféry v odlehlých místech s procesy podléhajícími kontrole. Monitorování částic v reálném čase ...
Výtlačný plastometr model MP1200 nabízí nejnovější technologie pro velmi přesné měření indexu toku taveniny a umožňuje operátorům rychle a snadno ...