Menu Zavřeno

Labthink

logo-labthink
Web výrobce:  Labthink

Testování obalů a obalových materiálů, fólií a textilií.

Labthink GmbH je společnost, která poskytuje profesionální řešení pro kontrolu kvality obalových materiálů a výrobků. Hlavní činnost zahrnuje výzkum a vývoj laboratorních testovacích přístrojů, testování obalů a obalových materiálů, stejně jako služeb zpracování dat z měření. Společnost Labthink poskytuje integrované profesionální řešení kontroly kvality pro výrobce obalů, výrobce potravin a nápojů, lékařské a farmaceutické společnosti a denní chemický a polygrafický průmysl.

Společnost Labthink nabízí přístroje pro tyto zkoušky:

– třecí a COF zkoušky (Friction / COF Tester)

– adheze (Adhesion Testing)

– propustnost vzduchu (Air Permeability Tester)

– propustnost plynů (Gas Permeability Tester)

– propustnost vodní páry (Water Vapor Permeability Tester)

– pevnost v tlaku (Compressive Strength Testing)

– pružná trvanlivost (Flex Durability Testing)

– zkoušky mlhou (Fogging Testing)

– analýza plynného prostoru (Headspace Gas Analysis)

– zkoušky tepelné izolace (Heat Seal Tester)

– zkoušky za horka (Hot Tack Testing)

– zkoušky rázem (Impact Testing)

– zkoušky netěsnosti (Leak Testing)

– odolnost proti odlupování(Peel Resistance Tester)

– odolnost proti oděru (Abrasion Resistance Tester)

– pevnost ve smyku (Shear Strength Testing)

– odolnost proti roztržení (Tearing Resistance Testing)

– zkoušky smrštění (Shrinkage Testing)

– měření tloušťky (Thickness Measurement)

– točivý moment (Torque Testing)

Přístroje od výrobce: Labthink