Menu Zavřeno

Detektor prašnosti

Detektory prašnosti primárně slouží k analýze prašnosti v reálném čase nebo k monitoringu prašnosti za stanovené období. Detektory prašnosti měří koncentraci prachu v miligramech na metr krychlový, v předem definovaném prostoru. Měření prašnosti je založeno na paprsku světla, který prochází detekčním prostorem, kde je v přítomnosti prachových částic rozptýlen a je snížena jeho intenzita a energie. Při porovnání intenzity rozptýleného a nerozptýleného paprsku dokáže analyzátor prašnosti vypočítat množství prachových částic v daném prostoru. Tento detektor se s výhodou používá i pro dlouhodobá měření prašnosti na hranicích stavenišť a průmyslových areálů. Více k této aplikaci naleznete na stránce  monitoring hraničních podmínek – hluk, prašnost, směr větru. Další možnost využití detektoru prašnosti je aktivní vzorkování ve spojení s osobním odběrovým čerpadlem. Odběrové čerpadlo nasává vzduch z okolí a na filterech se zachytávají prachové částice, které je možné dále analyzovat.

techniky-detektortechniky-detektor-2

Výrobce:

Casella
logo-casella

Přístroje s technikou: Detektor prašnosti

Apex 2 je osobní odběrové čerpadlo určené pro vzorkování vzduchu. Zvládne téměř jakýkoliv režim osobního monitorování a odběru vzorku. Osobní ...
Přístroj Guardian 2 slouží primárně k vzdálenému online monitoringu pracovního prostředí. Guardian 2 je navržen tak, aby vám pomohl vzdáleně ...
Přístroj Dust detective je vhodný nástroj pro monitoring úrovně prašnosti na pracovišti. Přístroj Dust detective je možné používat uvnitř i ...
Ruční přístroj pro monitorování prachu a aerosolů v reálném čase je ideální pro krátkodobé kontroly procházením sledovaných prostor. S ergonomickým ...