Menu Zavřeno

Aktivní vzorkování

Aktivní vzorkování slouží k odběru vzorku pro následnou analýzu. Za pomoci aktivního vzorkování jsou nejčastěji vzorkovány plyny a kapaliny čí prachové částice. Příkladem aktivního vzorkování, který je také spojen s on-line monitoringem prostředí, je použití detektoru prašnosti Microdust PRO  s vzorkovacím nástavcem ve spojení s osobním odběrovým čerpadlem Apex 2 nebo osobní odběrové čerpadlo Apex 2 s v hodným vzorkovacím nástavecem.

Options for Air Sampling Instruments and Apparatus (part 2)

Aktivní vzorkování můžeme rozdělit na aktivní vzorkování za pomoci vzorkovače s pevným objemem. Tento typ využívá zařízení s přesně definovaným objemem jako jsou vzorkovací vaky nebo evakuované kanystry. Druhým typem aktivního vzorkování je aktivní vzorkování za použití čerpadla. V této technice je vzorek odebírán čerpadlem, které vede vzorkovanou látku přes analyzátor nebo přes vhodné filtry, který je následně použit pro další analýzu.

Výrobce:

Casella
logo-casella

Přístroje s technikou: Aktivní vzorkování

Přístroj pro monitoring srážek v anglickém jazyce Tipping Bucket Rain Gauge (TBRG) je spolehlivý robustní nástroj pro monitoring srážek. Ve ...
Odběrová čerpadla jsou ideálním řešením pro plošné vzorkování vzduchu jak ve vnitřních prostorech tak i v terénu. Statická odběrová čerpadla ...
Apex 2 je osobní odběrové čerpadlo určené pro vzorkování vzduchu. Zvládne téměř jakýkoliv režim osobního monitorování a odběru vzorku. Osobní ...
Osobní odběrové čerpadlo VAPex slouží pro odběr vzorku par a plynů v pracovním prostředí za pomocí nízkých průtoků. Vzorkovací osobní ...
Průtokoměr je zařízení, které měří objemový nebo hmotnostní průtok kapalin a plynů. Průtokoměry jsou také vhodným nástrojem pro kalibraci čerpadel ...
Přístroj Dust detective je vhodný nástroj pro monitoring úrovně prašnosti na pracovišti. Přístroj Dust detective je možné používat uvnitř i ...
Ruční přístroj pro monitorování prachu a aerosolů v reálném čase je ideální pro krátkodobé kontroly procházením sledovaných prostor. S ergonomickým ...