Menu Zavřeno

Čítače částic

Přesné čítače částic ve vzduchu pro potřeby monitoringu částic v čistých prostorech nabízí výrobce PMS. Principem měření je rozptyl světla na jednotlivých částicích a detekce rozptylu světla v podobě jednotlivých událostí, kde každá událost odpovídá jedné prachové částici. Čítač částic Lasair III je vhodný pro mobilní použití, IsoAir 310P (s vestavěným zdrojem vakua) a Airnet II (pro externí zdroj vakua) se používají v oddělených prostorách (např. izolátorech). Čítače částic v kapalinách pracují na podobném principu. Pro testování přítomnosti a počtu částic v kapalinách ve farmaceutických výrobách slouží přístroj APSS-2000.

Ke sledování čistoty vzduchu v pracovním prostředí při běžných či zvýšených koncentracích částic slouží přístroj MicroDust Pro.

Přístroje s technikou: Čítače částic

LUMiSpoc je vysoce pokročilý analyzátor jednotlivých částic, podobný průtokovému cytometru. Měří početní distribuci velikosti a koncentraci nano- a mikročástic v ...
Čítač částic v aerosolech Lasair® Pro v sobě spojuje nejnovější technologie a postupy s 45 lety zkušeností s monitoringem počtu ...
IsoAir® 310P Air Particle Sensor usnadňuje monitorování atmosféry v odlehlých místech s procesy podléhajícími kontrole. Monitorování částic v reálném čase ...
Částicový senzor AirNet® II splňuje specifikace normy ISO 21501-4 pro měření velikosti a počtu závadných částic ve vzduchu v reálném ...
Prodej ukončen, servisní podpora trvá. Nahrazen modelem Lasair Pro. Čítač částic aerosolu Lasair® III je navržen pro práci v čistých ...
Farmaceutický systém APSS-2000 měří a počítá suspendované částice v širokém rozsahu kapalin v souladu se všemi sočasnými požadavky norem U.S., ...