Menu Zavřeno

Optická analýza kontaktního úhlu

 

Kontaktní úhel nebo-li úhel smáčení je jednou z měřitelných vlastností fázového rozhraní pevná látka/kapalina/plyn. Je to úhel, který svírá tečna k povrchu kapky, vedená v bodě styku kapky s rozhraním. Tento jev je popsán Youngovou rovnicí. Podle velikosti smáčecího úhlu jsou rozlišovány kapaliny které tuhý povrch, buďto smáčejí, tj. vytvářejí ostrý úhel smáčení, 0 <θ < 90° ( 0 < cosθ <1) nebo nesmáčejí, tj. vytvářejí tupý úhel smáčení, 90° <θ <180° ( 0 > cosθ > -1). Mezním případem je situace, kdy θ =180° , který se nazývá dokonalé nesmáčení.

Výrobci

DataPhysics
logo-dataphysics

Přístroje pro stanovení: Optická analýza kontaktního úhlu

Přenosný goniometr kontaktního úhlu PCA 200 od společnosti DataPhysics Instruments je ruční zařízení pro autonomní a mobilní měření povrchové energie ...
Měřicí systém OCA 11 je základní verzí  přístroje na měření kontaktního úhlu od společnosti DataPhysics. Sytém OCA 11 je určen ...
Měřicí systém kontaktního úhlu OCA 15PRO je založený na záznamu videa. Sytém OCA 15PRO je základem profesionálních systémů na určení ...
OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho ...
Speciální variantou modelu OCA 15EC pro optické měření kontaktního úhlu je model OCA 15LJ. Tento model je navržen pro systém ...
Modely pro optické měření kontaktního úhlu OCA 50 a OCA 50EC jsou plně automatická zařízení pro měření kontaktního úhlu, smáčivosti ...
Tento model je vhodný pro analýzu mikrostrukturovaných vzorků. Má k dispozici systém dávkování nanolitrů, který může generovat malé kapičky až ...
dpiMAX – komplexní software pro přístroje na měření kontaktních úhlů ze série OCA od společnosti DataPhysics. Díky novému softwaru dpiMAX ...
Model pro optické měření kontaktního úhlu OCA 25 je univerzální zařízení pro měření kontaktního úhlu a tvaru kapky. Tento model ...