Menu Zavřeno

Optická analýza kontaktního úhlu

 

Kontaktní úhel nebo-li úhel smáčení je jednou z měřitelných vlastností fázového rozhraní pevná látka/kapalina/plyn. Je to úhel, který svírá tečna k povrchu kapky, vedená v bodě styku kapky s rozhraním. Tento jev je popsán Youngovou rovnicí. Podle velikosti smáčecího úhlu jsou rozlišovány kapaliny které tuhý povrch, buďto smáčejí, tj. vytvářejí ostrý úhel smáčení, 0 <θ < 90° ( 0 < cosθ <1) nebo nesmáčejí, tj. vytvářejí tupý úhel smáčení, 90° <θ <180° ( 0 > cosθ > -1). Mezním případem je situace, kdy θ =180° , který se nazývá dokonalé nesmáčení.

Výrobci

DataPhysics
logo-dataphysics

Přístroje pro stanovení: Optická analýza kontaktního úhlu

Měřicí systém kontaktního úhlu OCA 15PRO založený na záznamu videa. Sytém OCA 15PRO je základem profesionálních systémů na určení povrchové ...
OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho ...
Speciální variantou modelu OCA 15EC pro optické měření kontaktního úhlu je model OCA 15LJ. Tento model je navržen pro systém ...
Modely pro optické měření kontaktního úhlu OCA 50 a OCA 50EC je plně automatické zařízení pro měření kontaktního úhlu, smáčivosti ...
Tento model je vhodný pro analýzu mikrostrukturovaných vzorků. Má k dispozici systém dávkování nanolitrů, který může generovat malé kapičky až ...
dpiMAX – komplexní software pro přístroje na měření kontaktních úhlů ze série OCA od společnosti DataPhysics. Díky novému softwaru dpiMAX ...
Model pro optické měření kontaktního úhlu OCA 25 je univerzální zařízení pro měření kontaktního úhlu a tvaru kapky. Tento model ...