Menu Zavřeno

Optická analýza kontaktního úhlu

stanoveni-oticka-analyzapovrchove-napeti

Kontaktní úhel

Kontaktní úhel nebo-li úhel smáčení je jednou z měřitelných vlastností fázového rozhraní pevná látka/kapalina/plyn. Je to úhel, který svírá tečna k povrchu kapky, vedená v bodě styku kapky s rozhraním. Tento jev je popsán Youngovou rovnicí. Podle velikosti smáčecího úhlu jsou rozlišovány kapaliny které tuhý povrch, buďto smáčejí, tj. vytvářejí ostrý úhel smáčení, 0 <θ < 90° ( 0 < cosθ <1) nebo nesmáčejí, tj. vytvářejí tupý úhel smáčení, 90° <θ <180° ( 0 > cosθ > -1). Mezním případem je situace, kdy θ =180° , který se nazývá dokonalé nesmáčení.

 

 

stanoveni-oticka-analyzapovrchove-napeti-1

Optické stanovení povrchového a mezifázového napětí
Pokud kapalinu neovlivňuje žádný faktor, má tendenci vytvářet kouli, typický tvar kapky je dán působením gravitace. Optické stanovení povrchového napětí kapaliny se provádí na základě Young-Laplaceovo hodnocení kapek. Charakteristický tvar profilu kapky poskytuje povrchové napětí kapaliny. Mezifázového napětí na rozhraní kapalina/kapalina se provádí v prostředí, kdy je visící kapka obklopena kapalinou, která musí být pro optickou analýzu průhledná. Mezifázové napětí na rozhraní kapalina/kapalina se následně odvodí z tvaru sledované kapky.

Povrchová energie pevných látek
Pro výpočet povrchového energie pevných látek se používá matematický model Owen, Wendt, Rabel a Kaeble nebo-li model OWRK, který bere v potaz geometrický průměr disperzních a polárních částí povrchového napětí kapaliny a povrchové energie tělesa.

stanoveni-oticka-analyzapovrchove-napeti-2

Dosazením tohoto výrazu do Youngovy rovnice lze polární a disperzní část povrchové energie tělesa určit z regresní přímky ve vhodném grafu. Lineární regrese vyžaduje měření kontaktního úhlu s alespoň dvěma různými testovacími kapalinami. Protože však regresní přímka založená pouze na dvou bodech neobsahuje žádné informace o přesnosti výsledku, doporučuje se pro stanovení povrchové energie pevných látek měření kontaktního úhlu s nejméně třemi testovanými kapalinami.

 

Přístroje pro stanovení: Optická analýza kontaktního úhlu

H2S analyzátor s procesorem parní fáze (VPP) je kompaktní stolní přístroj, který se používá k měření celkového obsahu sirovodíku (H2S) v ...
Měřicí systém kontaktního úhlu OCA 15Pro založený na záznamu videa je základem profesionálních systémů na určení povrchové energie pevných látek, ...
OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho ...
Speciální variantou modelu OCA15EC pro optické měření kontaktního úhlu je model OCA15LJ. Tento model je navržen pro systém DataPhysics Instruments ...
Modely pro optické měření kontaktního úhlu OCA50 a OCA50EC je plně automatické zařízení pro měření kontaktního úhlu, smáčivosti povrchů a ...
Tento model je vhodný pro analýzu mikrostrukturovaných vzorků. Má k dispozici systém dávkování nanolitr, který může generovat malé kapičky až ...
Software SCA určený pro operační systém Microsoft Windows®. Moderní uživatelské rozhraní umožnuje přehled o sledovaných parametrech. Softwarove obsahuje rozsáhlé databáze ...
Model pro optické měření kontaktního úhlu OCA25 je univerzální zařízení pro měření kontaktního úhlu a tvaru kapky. Tento model je ...