Menu Zavřeno

Software pro optickou analýzu kontaktních úhlů OCA

Software SCA určený pro operační systém Microsoft Windows®. Moderní uživatelské rozhraní umožnuje přehled o sledovaných parametrech. Softwarove obsahuje rozsáhlé databáze fyzikálně a chemické parametry mnoha kapalin a pevných látek. Software SCA umožnuje nahrávání a ukládání sekvencí, což umožňuje vyhodnocení i těch nejrychlejších procesů. Díky nově vyvinutému automatizačnímu dialogu je automatické ovládání všech elektronických součástek snadné.

Software SCA je rozdělen do šesti samostatně dostupných modulů

SCA 20 kontaktní úhel

Modul SCA 20 je základní softwarový modul, který umožňuje měření kontaktních úhlů. Modul SCA umožnuje měření statického kontaktního úhli na rovných, konvexních a konkávních plochách. Automatickou detekci základní line při měření na rovném tak i zakřiveném povrchu. Měření dynamického kontaktního úhlu.

SCA 21 Povrchová energie pevných látek

Pomocí softwarového modulu SCA 21 lze povrchovou energii pevných. Modul SCA 21 umožnuje stanovení povrchové energie pevných látek a dalších veličin jako jsou disperzní, polární a vodíkové vazby na základě devíti různých teorií. Pomocí modulu SCA 21 je možné sledovat adhezní kontaktní úhel.

SCA 22 Stanovení povrchového a mezifázového napětí

Pomocí modulu SCA 22 je možné stanovení povrchových a mezifázových napětí na základě Young-Laplaceova hodnocení kapek.

SCA 23 Analýza kapalných můstků

Softwarový modul SCA 23 pomocí zkušebních těles a nádob umožňuje měření povrchového a mezifázového napětí na základě kapalných lamel. Modul SCA 23 umožnuje analýzu kapalných můstků třífázových systémů.

SCA 26 Oscilace a relaxace

Ve spojení se systémy, které dokážou vytvořit oscilační kapky přívěsku, může softwarový modul SCA 26 určovat povrchové a mezifázové reologické parametry. Reálné a imaginární části mezifázového dilatačního modulu na základě obrysu oscilačních a relaxačních závěsných kapek.

SCA 27 Kontaktní úhel měřený z vrchu

OCA systém vybavený systémem Topview a softwarovým modulem SCA 27 může stanovovat kontaktní úhel, který je zobrazen v pohled z vrchu. Modul SCA 27 umožnuje stanovení kontaktního úhlu na základě poloměru kapky určeného z pohledu shora.