Menu Zavřeno

Povrchové napětí a povrchová volná energie

Optické stanovení povrchového a mezifázového napětí

Pokud kapalinu neovlivňuje žádný faktor, má tendenci vytvářet kouli, typický tvar kapky je dán působením gravitace. Optické stanovení povrchového napětí kapaliny se provádí na základě Young-Laplaceovo hodnocení kapek. Charakteristický tvar profilu kapky poskytuje povrchové napětí kapaliny. Mezifázového napětí na rozhraní kapalina/kapalina se provádí v prostředí, kdy je visící kapka obklopena kapalinou, která musí být pro optickou analýzu průhledná. Mezifázové napětí na rozhraní kapalina/kapalina se následně odvodí z tvaru sledované kapky.

stanoveni-oticka-analyzapovrchove-napeti-1

Povrchová energie pevných látek

Pro výpočet povrchového energie pevných látek se používá matematický model Owen, Wendt, Rabel a Kaeble nebo-li model OWRK, který bere v potaz geometrický průměr disperzních a polárních částí povrchového napětí kapaliny a povrchové energie tělesa.

stanoveni-oticka-analyzapovrchove-napeti-2

Dosazením tohoto výrazu do Youngovy rovnice lze polární a disperzní část povrchové energie tělesa určit z regresní přímky ve vhodném grafu. Lineární regrese vyžaduje měření kontaktního úhlu s alespoň dvěma různými testovacími kapalinami. Protože však regresní přímka založená pouze na dvou bodech neobsahuje žádné informace o přesnosti výsledku, doporučuje se pro stanovení povrchové energie pevných látek měření kontaktního úhlu s nejméně třemi testovanými kapalinami.Modelové řady

Výrobci

DataPhysics
logo-dataphysics

Přístroje pro stanovení: Povrchové napětí a povrchová volná energie

Měřicí systém kontaktního úhlu OCA 15PRO založený na záznamu videa. Sytém OCA 15PRO je základem profesionálních systémů na určení povrchové ...
OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho ...
Tenziometr DCAT 9 je základním modelem pro měření povrchového a mezifázového napětí a hustoty kapalin a pevných látek na základě ...
DCAT 15 lze použít ke stanovení dynamických kontaktních úhlů, povrchové energie pevných látek nebo sedimentačních a penetračních vlastností,, protože oproti ...
Speciální variantou modelu OCA 15EC pro optické měření kontaktního úhlu je model OCA 15LJ. Tento model je navržen pro systém ...
Modely pro optické měření kontaktního úhlu OCA 50 a OCA 50EC je plně automatické zařízení pro měření kontaktního úhlu, smáčivosti ...
Tento model je vhodný pro analýzu mikrostrukturovaných vzorků. Má k dispozici systém dávkování nanolitrů, který může generovat malé kapičky až ...
dpiMAX – komplexní software pro přístroje na měření kontaktních úhlů ze série OCA od společnosti DataPhysics. Díky novému softwaru dpiMAX ...
Model pro optické měření kontaktního úhlu OCA 25 je univerzální zařízení pro měření kontaktního úhlu a tvaru kapky. Tento model ...
Software DCAT určený pro operační systém Microsoft Windows®. Moderní uživatelské rozhraní umožňuje jak tradiční ovládání pomocí myši a klávesnice tak ...
Tenziometr DCAT 25 je multifunkční všestranný přístroj řady DCAT. Systém vážení je ještě přesnější než u systémů DCAT 9 aDCAT ...
Tenziometr s rotující kapkou SVT 25 je kompaktní optický měřicí přístroj pro stanovení nízkého až ultra nízkého mezifázového napětí na ...