Menu Zavřeno

Optický tenziometr-goniometr OCA 11

Měřicí systém OCA 11 je základní verzí  přístroje na měření kontaktního úhlu od společnosti DataPhysics. Sytém OCA 11 je určen na měření kontaktního úhlu a analýzu tvaru kapky.  Systém pro měření kontaktního úhlu OCA 11  je dodáván v soupravě obsahující měřící systém, elektronicky řízenou dávkovací jednotku sloužící pro dávkování testované kapaliny a software dpiMAX, kterým lze ovládat systém, zachycovat snímky a videosekvence a umožnuje jejich následnou analýzu. Model OCA 11 je také možné kombinovat s řadou softwarových modulů. Oproti vyšším řadám systémů jako jsou OCA 15, OCA 25 nebo OCA 50 neumožnuje kamera systému OCA 11 funkci zoom.

Dostupné softwarové moduly dpiMAX pro OCA 11:

Kontaktní úhel

Povrchová volná energie

Povrchové a mezifázové napětí metodou visící kapky

Analýza kapalných můstků 

Oscilace a relaxace