Menu Zavřeno

Poloautomatický optický tenziometr-goniometr OCA 25

Model pro optické měření kontaktního úhlu OCA 25 je univerzální zařízení pro měření kontaktního úhlu a tvaru kapky. Tento model je za pomoci teplotních komor schopen měřit i za vysokých teplot. S nanolitrovým dávkovacím systém je tento model schopen generovat extra malé kapky. Analýza extra malých kapek není žádný problém díky kvalitní optice s vysokým rozlišením. Mezi hlavní rysy tohoto modelu patří nastavitelný stolek na vzorky, vysoce výkonný zvětšovací objektiv, kontinuální zaostření, nastavitelný úhel pozorování a video systém připojený přes USB 3. Optický tenziometr-goniometr OCA 25 je řízen pomocí nového softwaru dpiMAX. Model OCA 25je také možné kombinovat s řadou softwarových modulů.

Dostupné softwarové moduly dpiMAX pro OCA 25:

Kontaktní úhel

Povrchová energie

Povrchové a mezifázové napětí metodou visící kapky

Analýza kapalných můstků

Oscilace a Relaxace

Kontaktní úhel měření z vrchu

Mezi speciální varianty modelu OCA 25 pro měření kontaktního úhlu patří model OCA 25-HT1800. Model OCA 25-HT1800 je schopen měřit kontaktní úhly při vysokých teplotách až 1 800 ° C a ve vakuu až 10 až 5 mbar nebo v atmosféře inertního plynu. Druhou variantů modelu OCA 25 je model OCA 25-PMC 750. Model OCA 25-PMC 750 je vybaven vysokotlakou měřicí komorou a poskytuje příležitost měřit mezifázové napětí a kontaktní úhly při tlacích až 750 barů a za vysokých teplot až do 200 °C.