Menu Zavřeno

Charakterizace povrchů

Charakterizace povrchu je klíčovou oblastí ve vědeckém a průmyslovém výzkumu, zahrnující studium fyzikálních a chemických vlastností povrchů a rozhraní. Povrchové vlastnosti, jako je povrchová energie, drsnost a zeta potenciál, ovlivňují interakce materiálů s jejich prostředím. Například v oblasti nanotechnologií a biotechnologií jsou povrchové charakteristiky zásadní pro vývoj nových materiálů a zařízení.

Povrchová energie a povrchové napětí

Povrchová energie je energie, která je potřebná k vytvoření nové povrchové plochy pevné látky. Povrchové napětí je síla působící na povrch kapaliny, která způsobuje, že povrch se chová jako pružná membrána. Tyto vlastnosti ovlivňují adhezi, smáčivost a kapilární jevy, což je klíčové pro aplikace v oblasti nátěrů, lepidel a maziv.

Kontaktní úhel

Kontaktní úhel je úhel, který svírá povrch kapaliny s pevným povrchem. Měření kontaktního úhlu poskytuje informace o smáčivosti povrchu, což je důležité pro vývoj vodoodpudivých materiálů, biokompatibilních povrchů a dalších aplikací.

Zeta potenciál

Zeta potenciál je elektrický potenciál na smykové rovině rozhraní mezi pevnou fází a kapalným prostředím. Měření zeta potenciálu je klíčové pro pochopení stability koloidních suspenzí, emulzí a jiných disperzních systémů. Vyšší absolutní hodnoty zeta potenciálu indikují větší stabilitu systému proti agregaci.

Drsnost povrchu

Drsnost povrchu je mírou nerovností na povrchu materiálu. Její charakterizace je důležitá pro aplikace, kde je kritická mechanická adheze, tření nebo optické vlastnosti povrchu. Drsnost se měří pomocí různých technik, včetně kontaktního a bezkontaktního profilování

Přístroje s technikou: Charakterizace povrchů

Přenosný goniometr kontaktního úhlu PCA 200 od společnosti DataPhysics Instruments je ruční zařízení pro autonomní a mobilní měření povrchové energie ...
ZPA20, neboli Zeta Potential Analyzer, je kompaktní měřicí přístroj využívající patentovanou metodu bidirekcionálního oscilačního proudění potenciálu k měření zeta potenciálu ...
Měřicí systém OCA 11 je základní verzí  přístroje na měření kontaktního úhlu od společnosti DataPhysics. Sytém OCA 11 je určen ...
Měřicí systém kontaktního úhlu OCA 15PRO je založený na záznamu videa. Sytém OCA 15PRO je základem profesionálních systémů na určení ...
OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho ...
Speciální variantou modelu OCA 15EC pro optické měření kontaktního úhlu je model OCA 15LJ. Tento model je navržen pro systém ...
Modely pro optické měření kontaktního úhlu OCA 50 a OCA 50EC jsou plně automatická zařízení pro měření kontaktního úhlu, smáčivosti ...
Tento model je vhodný pro analýzu mikrostrukturovaných vzorků. Má k dispozici systém dávkování nanolitrů, který může generovat malé kapičky až ...
Model pro optické měření kontaktního úhlu OCA 25 je univerzální zařízení pro měření kontaktního úhlu a tvaru kapky. Tento model ...