Menu Zavřeno

Slovensko

Spoločnosť Anamet Slovakia s.r.o. zabezpečuje od r.2006 dodávky meracej a prístrojovej techniky v oblasti analytických, fyzikálnych a chemických metód. Pre dodávanú techniku zabezpečujeme kalibráciu a záručný / pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov a spotrebného materiálu.
Okrem uvedeného ponúkame výraznú technickú podporu tak pri výbere ako aj počas prevádzkovania zariadení, našim zákazníkom a záujemcom ponúkame účasť na seminároch firiem z nášho portfólia, ktoré usporadúvame v Čechách, na Morave a na Slovensku.

Ak máte záujem o niektorú z techník, ktoré ponúkame, kontaktujte nás na uvedenej emailovej adrese. Uprednostňujeme osobné stretnutie, kedy môžeme na mieste zistiť Vaše požiadavky a ponúknuť riešenie „na mieru“.

Anamet Slovakia s.r.o.
Sídlo firmy: 1. Mája 794/29, 900 01 Modra
Kancelárske priestory a korešpondenčná adresa: Anamet Slovakia s.r.o., P.O.BOX 76, Bratislavská 83, 902 01 Pezinok

Kontakty:
sales@anamet.sk

RNDr. Igor Čulák, CSc.
+421 905 249 664
igor.culak@anamet.sk

Mária Marková
+421 904 203 571
maria.markova@anamet.sk