Menu Zavřeno

Software pro tenziometry řady DCAT

Software DCAT určený pro operační systém Microsoft Windows®. Moderní uživatelské rozhraní umožňuje jak tradiční ovládání pomocí myši a klávesnice tak i pomocí dotykových obrazovce. Komplexní integrovaná funkce nápovědy zahrnuje vysvětlení postupů měření a použitých výpočtů a podporuje uživatele při nastavování parametrů měření. S dříve vytvořenými šablonami měření lze snadno provádět „měření jedním kliknutím“ a automatické ukládání každého měření zajišťuje, že nedojde ke ztrátě dat.

Software DCAT je rozdělen do osmi samostatně dostupných modulů:

DCATS 31 Stanovení povrchového a mezifázového napětí

Pomocí modulu DCATS 31 je možné stanovovat povrchové a mezifázové napětí za pomoci Wilhelmyho destiček a Du Noüy kroužku. Modul DCATS 31 umožňuje stanovení statického, časově a teplotně závislého povrchového a mezifázového napětí.

DCATS 32 Stanovení dynamického kontaktního úhlu

Pomocí modulu DCATS 32 v kombinaci s vhodnými držáky vzorku lze stanovit dynamický kontaktní úhel pevných látek. Modul DCATS 32 také umožňuje sorpční měření na práškových vzorcích a svazcích vláken, dále také umožnuje stanovení průměrného kontaktního úhlů podle rozšířené Washburnovy metody a stanovení povrchové energie pevných látek na základě 9 různých teorii.

DCATS 33 Stanovení kritické micelární koncentrace (CMC)

Pomocí modulu DCATS 33 v kombinaci s dávkovací jednotkou LDU 25 lze stanovit kritickou micelární koncentraci (CMC). Modul DCATS 33 umožňuje automatické stanovení povrchového napětí za pomocí Wilhelmyho destiček a Du Noüy kroužku.

DCATS 34 Stanovení hustoty kapalin

Modul DCATS 34 v kombinaci se sadou na měření hustoty DIS 11 umožňuje stanovení hustoty kapalin.

DCATS 35 Sledovaní sedimentačních a penetračních vlastností

Pomocí modulu DCATS 35 je možné provádět experimenty pomocí penetromické sondy nebo sedimentačního kužele a sledovat sedimentačních a penetračních vlastní. Modul DCATS 35 umožňuje stanovit sedimentační rychlost, distribuci velikosti sedimentačních částic. Dále modul DCATS 35 umožňuje stanovení meze průtažnosti, penetrační odolnost a rychlosti.

DCATS 36 Stanovení hustoty pevných látek

Modul DCATS 36 v kombinaci se sadami na měření hustoty DIS 11 a DIS 12 umožňuje stanovení hustoty pevných látek.

DCATS 37 Analýza adhezní síly

Díky modulu DCATS 37 lze zaznamenávat diagramy síly a vzdálenosti pro adhezní síly. Po připojení video systému UpVideo DCAT modul DCATS 37 umožňuje analýzu pomocí videosekvencí.

DCATS 38 Analýza povrchového tlaku

Pomocí modulu DCATS 38 lze provádět analýzu monovrstev v Langmuirově žlabu. Modul DCATS 38 umožňuje stanovení povrchového tlaku monovrstev a její komprese a relaxace, kinetické měření isobarických nebo izochronických podmínek pro analýzu dynamických procesů v monovrstvě a mezifázovou reologickou analýzu viskoelastických monovrstev.