Menu Zavřeno

Tenziometr pro měření povrchového napětí DCAT 15

Logo výrobce: logo-dataphysics
Kategorie technik:
Stanovení:

  DCAT 15 lze použít ke stanovení dynamických kontaktních úhlů, povrchové energie pevných látek nebo sedimentačních a penetračních vlastností,, protože oproti modelům DCAT9 a DCAT9T model DCAT 15 umožňuje další měřicí metody. Kromě toho může být DCAT 15 rozšířen o dávkovací jednotku LDU 25 a může tak vytvářet postupné koncentrační řady, například roztoků povrchově aktivních látek. Bez manuálního zásahu uživatele lze měřit i kritickou koncentraci micel. Mezi hlavní rysy těchto modelů patří osvětlená komora na vzorky, integrované magnetické míchadlo, automatický zámek spojky váhy, elektrodynamický kompenzační vážicí systém s funkcí automatické a manuální kalibrace a automatická ochrana proti nárazu měřicích sond během měření. Model DCAT15 je možné kombinovat s řadou softwarových modulů.

  DCATS 31 – Stanovení povrchového a mezifázového napětí

  DCATS 32 – Stanovení dynamického kontaktního úhlu

  DCATS 33 – Stanovení kritické micelární koncentrace (CMC)

  DCATS 34 – Stanovení hustoty kapalin

  DCATS 35 – Sledovaní sedimentačních a penetračních vlastností

  DCATS 36 – Stanovení hustoty pevných látek