Menu Zavřeno

Měření barevnosti a vzhledu

Měření barevnosti se stalo neodmyslitelnou součástí kontroly kvality prakticky ve všech průmyslových odvětvích a je možné měřit barevnost a hodnotit vzhled prakticky jakéhokoli finálního produktu, tedy plastů, kůže, kořenek, skla, laků, keramiky, omítkovin, kosmetiky, léčiv, potravin a to pevných látek, práškových materiálů, gelů, tekutin granulátů, materiálů zcela kryvých i transparentních… Jednodušší přístroj na měření barevnost i je chromametr pracující na principu měření trichromatických souřadnic RGB. Nejpoužívanějším přístrojem pro měření barevnosti je spektrofotometr, který se vyrábí v mnoha provedeních a který detekuje odražené světlo v celé viditelné oblasti. Ruční přenosné spektrofotomery se hodí nejlépe do provozu a všude tam, kde je potřeba mobilita zařízení. Stolní spektrofotometr je ideální volbou do laboratoře. Princip fungování spektrofotometru je zobrazen na prvním obrázku, užitečný článek o měření barevnosti naleznete zde. Spektrofotometr definovaně nasvítí měřený vzorek, od něj dojde k odražení charakteristického světla ovlivněného vzorkem. Odražené světlo se rozloží na difrakční mřížce a promítne na silikonové fotodiody-detektory. Z remisní/spektrální křivky se dále matematicky vypočítávají všechny hodnoty barenosti, nejznámější L*,a*,b*,C* a h°z barevného prostoru CIE L*a*b*.

Obr.1: Princip spektrofotometru

CIE L*a*b*

 

 

 

 

 

Obr.2: Barevný prostor CIE L*a*b*

 

Stručný přehled spektrofotometrů a chromamterů Konica Minolta

Pro objektivní hodnocení barevnosti je nejvhodnější použít spektrofotometr. Spektrofotometry jsou dostupné v široké škále provedení jak velikosti, tak i geometrií. Nejvyšší a nepřesnější formou takových spektrofotometrů jsou stolní. Ty jsou často používány v laboratořích kontroly jakosti jako referenční přístroj pro stanovení barevnosti. Typickými příklady jsou CM-3700A, CM-36dG, CM-3600A, CM-3610A a CM-5. Tyto přístroje jsou s geometrií difúzní d/8°. Tyto spektrofotometry jsou určeny pro všestranné využití pro rutinní kontrolu jakosti, výzkum a vývoj, receptování, měření pevných látek i kapalin, granulátů i práškových materiálů a to jak v remisi, tak i v transmisi. Vhodnou variantou spektrofotometru nebo jednoduššího chromametru jsou jejich přenosné varianty. Ať už se jedná o přenosné spektrofotometry v geometrii d/8° (CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-700d, CM-600d), nebo CM-25cG s geometrií 45/0, popř. chromametry CR-400 a CR-410, vždy se jedná o vhodný doplněk tam, kde je nutné provádět kontrolu jakosti s ohledem na barevnost mimo laboratoř. Přenosný spektrofotometr Vám poskytne okamžitě odpověď na kontrolu barevně kritických materiálů kdekoli v terénu nebo na provozních linkách. Určitou výjimku v typických geometriích zaujímají přístroje hodnotící barevnost a jakost exteriérů a laků s efektem, jako jsou metalízy, perletě apod. Nejčastěji jde o karoserie automobilů, kde se s úspěchem používá multiúhlový (6-úhlový) spektrofotometr CM-M6 a nebo TAMS (total appearance measurement system). Na barevnost má pochopitelně vliv i textura a lesk povrchu. Univerzální leskoměr 60° mají některé spektrofotometry zabudovány v sobě. Jde o CM-25cG a CM-26dG

Přístroje s technikou: Měření barevnosti a vzhledu

CM-3700A je nejmodernější a nejpřesnější model z řady spektrofotometrů značky Konica Minolta s optickým systémem d/8 (difúzní osvětlení; 8° pozorovatel) ...
Měření barevnosti a lesku novou řadou spektrofotometrů Konica Minolta CM-36dG Japonský výrobce špičkových optických přístrojů Konica Minolta přichází na trh ...
Tento rok uvádí na trh Konica Minolta excelentní přenosný spektrofotometr v geometrii d/8°. Představení přístroje proběhlo na jaře 2019 a ...
Bez nadsázky byl model CM-25cG navržen tak, aby splňoval nebo překračoval normy pro měření barev a lesků v řadě průmyslových ...
Kompaktní a lehký přenosný spektrofotometr umožňující rychlé měření vzorků, které bylo dříve těžké kontrolovat. S CM-700d se konečně stane měření ...
U tohoto technologicky inovovaného přístroje se díky precizně zpracované konstrukci dostává uživateli spolehlivých a přesných výsledků, zároveň je cenově dostupnější ...
Nový manuální přístroj Rhopoint TAMS™ může měřit a mapovat povrchy ve všech fázích procesu lakování, počínaje surovinou až po povrchovou ...
CM-M6 (multi-six-angles) je přenosný 6úhlový spektrofotometr speciálně navržený pro měření metalických barev, perleťových barev a laků se speciálním efektem. Používá ...
CM-3610d obdobná varianta modelu 3600d, která rovněž díky Inovační technologii vysoce přesných přístrojů stanovuje nový standard poměru výkonu a ceny ...
Spektrofotometr s pohodlným horním snímáním, který má velmi široké použití. Spektorfotometr CM-5 byl vyvinut pro širokou škálu aplikací, zvláště vhodný ...
Zařízení CM-3630A, které je navrženo tak, aby sledovalo optické vlastnosti buničiny a papíru během celého výrobního procesu, měří jas, opacitu, ...
Tento model již není dostupný. Pozáruční a servisní podpora stále trvá. Nahrazen modelem CR-10Plus. Jemné barevné odchylky bílé jsou velmi ...