Menu Zavřeno

Spektrofotometr CM-3630A s geometrií d/0° pro papírenský průmysl

Zařízení CM-3630A, které je navrženo tak, aby sledovalo optické vlastnosti buničiny a papíru během celého výrobního procesu, měří jas, opacitu, fluorescenci, barvu, bělost a odstín v plném souladu s několika mezinárodními a národními normami, jako je ISO, SCAN, DIN, TAPPI, CPPA a AFNOR. Papírenský a celulózu zpracující průmysl je odvětví s vysokou konkurencí vyžadující tu nejpřísnější kontrolu jakosti. S nejmodernějším spektrofotometrem CM-3630A od výrobce Konica Minolta a specializovaným software pro řízení výroby papíru PaperManager může zákazník výrobu vždy přesně sledovat. Pro splnění všech potřeb byl software PaperManager s podporou touchpadu vyvinut v úzké spolupráci s papírenským a celulózovým průmyslem a poběží také na tabletech pro „samostatné“ použití. Numerical UV-Control umožňuje kalibraci a nastavení bělosti a odstínu rychlým a snadným postupem. Ve skutečnosti je CM-3630A během několika sekund dokonale zkalibrován, mnohem rychleji než konvenčními přístroji. Vzhledem k tomu, že je vše provedeno numericky s výrazným snížením počtu mechanicky pohyblivých částí uvnitř spektrofotometru, je téměř bezúdržbový.
CM-3630A dokonale splňuje požadavky na rychlé a přesné měření optických charakteristik papíru během výrobního procesu. Optický systém využívající kulovou geometrii d:0° s 30mm měřicí aperturou je plně v souladu se všemi relevantními mezinárodními normami, jako jsou ISO, SCAN, DIN, TAPPI, CPPA a AFNOR. Díky patentovanému numerickému UV řízení (NUVC) jde o vysoce přesný a spolehlivý stolní spektrofotometr ve výrobním prostředí. CM-3630A, ovládaný pomocí volitelného softwaru PaperManager, může udávat hodnoty barvy, odstínu, bělosti, žlutosti, jasu, fluorescence a opacity. Numerical UV-Control dále umožňuje snadné přizpůsobení parametrů přístroje jiným přístrojům a tím zaručuje dokonalou korelaci dat.

Kompatibilita se starším modelem CM-3630

Nový CM-3630A sdílí stejný optický systém se svým předchůdcem CM-3630 (jeden z referenčních přístrojů v RISE ve Stockholmu. To znamená, že všichni uživatelé starého CM-3630 mohou používat svá historická naměřená data bez problémů s přechodem na nový CM-3630A).

Kamera pro náhled zaměřeného vzorku

Vylepšené zacílení vzorku pomocí náhledu kamery umožňuje rychlé a snadné zaměření malých vzorků se vzory nebo nehomogenními povrchy. Menší měřicí plocha je rovněž možná. Pro vaše pohodlí jsme přidali menší otvory pro analýzu malých vzorků nebo tištěných vzorků se vzory; poprvé můžete spolehlivě porovnávat data pro menší vzorky.
Tablet s Windows připraven pro samostatné použití
Pro vytvoření systému s minimálním půdorysem lze díky rozhraní USB a bočním úchytům CM-3630A samostatně použít spolu s volitelným softwarem PaperManager.