Menu Zavřeno

Stolní spektrofotometr CM-5

Spektrofotometr s pohodlným horním snímáním, který má velmi široké použití. Spektorfotometr CM-5 byl vyvinut pro širokou škálu aplikací, zvláště vhodný pro měření barvy v potravinářském, chemickém, kosmetickém nebo farmaceutickém průmyslu.

Spektrofotometr Konica Minolta CM-5 je všestranný stolní spektrofotometr s neuvěřitelně jednoduchým ovládáním a snímáním vzorku shora, který si poradí s práškovými materiály, granuláty či pastovými materiály klasickým odrazivým snímáním. Průsvitným a poloprůsvitným kapalinám či jiným materiálům pak umí změří barevnost pomocí prostupu světla – transmise. Takové materiály jsou nejčastěji potraviny, nápoje, suroviny, farmaceutika, kosmetika stejně dobře jako mnoho chemických poloproduktů či produktů. Spektrofotometr může být používán samostatně bez připojení k PC díky vícejazyčnému firmware, velkému přehlednému barevnému displeji a ovládacím prvkům stejně jako pomocí doporučeného software Spectramagic NX z PC.

pristroj-cm5

Široká škála aplikací, které je CM-5 schopna pokrýt je navíc posílena tím, že vedle klasických kolorimetrických parametrů přístroj nabízí hodnocení barvy v režimu standardních indexů jako je Gardner, Iodine, Hazen (APHA), Evropská Pharmacopoeia a US Pharmacopeia.

Praktický design a sousled nabídek ovládacích prvků jsou usnadněním pro všestranné, rychlé a velmi jednoduché rutinní měření v laboratoři, kontrole produkční linky a všude tam, kde je zapotřebí eliminovat čas nutný k přípravě vzorku a zdlouhavého nastavování ovládání přístroje. To je zajištěno funkcemi jako automatická kalibrace, individuální nastavení pro jednotlivé uživatele pomocí USB karty a unikátní „Operační průvodce“, který zobrazuje krok po kroku sled potřebných úkonů na barevném přehledném displeji v sedmi jazycích. S těmito pokročilými funkcemi a příslušenstvím je kompaktní CM-5 s relativně malým půdorysem unikátním, všestranným přístrojem pro mimořádně širokou aplikační škálu.

pristroj-cm5-1

Všestrannost a jednoduchost

Tyto vlastnosti se jednoznačně projevují při měření barvy v potravinářském průmyslu (u nápojů příměsi, chuť a vůně), ve farmaceutickém, kosmetickém a chemickém průmyslu. U těchto aplikací se často setkáváme se specificky náročnými požadavky způsobenými extrémní rozmanitostí vzorků (od pevných vzorků k práškovým materiálům, granuláty, pasty, kapaliny neprůsvitné, průsvitné a průhledné). Přístroj pokrývající takovou škálu produktů musí být nejen flexibilní při měření samotném, ale musí mít neméně jednoduché ovládání a musí omezit přípravu vzorku na minimální dobu tak, aby zajistil rychlé rutinní měření v laboratoři nebo v průmyslu při kontrole výstupu z linky.

Nový stolní spektrofotometr Konica Minolta CM-5 nabízí přesně tuto kombinaci všestrannosti a jednoduchosti k pokrytí všech těchto náročných požadavků. Přístup k měřící štěrbině z vrchní části přístroje umožňuje jednoduché položení vzorků jakožto i pastovitých materiálů, granulátů nebo prášků umístěných v petriho misce či jiné skleněné kyvetě. Jednoduchým posunutím vrchního krytu získáte přístup k velké komoře uzpůsobené pro měření průhledných pevných vzorků jako např. fólie, skleněné destičky či všechny druhy kapalin v transmisním módu.

Absolutní samostatnost přístroje je funkčně zajištěna sedmijazyčným firmware (Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Japonština a Čínština) a velkým, plně barevným LCD displejem schopným zobrazit naměřená data numericky, graficky nebo jednoduše Pass/Fail tolerančním kritériem. Ostatní příslušenství jako jsou automatická kalibrace, individuální nastavení různých uživatelů uložených na USB paměti či unikátní „Operační průvodce“ dělají CM – 5 extrémně jednoduše ovladatelným přístrojem.

pristroj-cm5-2

Plnohodnotný kompaktní přístroj

CM-5 používá velkou integrační kouli se světelnou pastí pro měření s odrazivou složkou v geometrii (d:8°) nebo bez odrazivé složky (d:8°) povrchu materiálu a nově vyvinutý monochromátor s 10 nm intervalem v 360-740 nm. Jako u mnoha jiných přístrojů od Konicy Minolty byl i zde použit systém osvětlení pomocí pulzních xenonových výbojek zajišťující vysokou životnost stejně jako vysokou přesnost zvláště u tmavých vzorků.

Pro reflexní měření vzorků jsou dostupné stěrbiny o velikosti 30, 8 a 3 mm. Kyveta nebo petriho miska s pastou či neprůhlednou kapalinou se umístí přímo na měřící otvor a jednoduše změří.

Velká komora pro měření v propustnosti (transmitanci) umožňuje měření v transmisním módu (0: 180) pevných vzorků jako jsou filmy, plastové i skleněné destičky široké až 60 mm. Kapaliny mohou být měřeny ve skleněných nebo plastových kyvetách s optickou šířkou až do 60 mm závislosti na jejich průhlednosti. S doporučeným adaptérem je možno měřit ve standardních kyvetách s šířkou 12,5 mm používaných v průmyslu.

Vedle klasického kolorimetrického vyhodnocení nabízí spektrofotometer CM-5 hodnocení barvy v režimu standardních indexů jako je Gardner, Iodine, Hazen (APHA), Evropská Pharmacopoeia a US Pharmacopeia

K tomu, aby mohlo na přístroji měřit paralelně několik osob s různým nastavením přístroje, může být použita USB paměťová karta, kde je nastavení přístroje s měřenými daty uloženo. Přístroj CM-5 může být pochopitelně také připojen k PC s nainstalovaným QC SpectraMagic NX software pomocí USB nebo přímo k tiskárně pomocí RS-232.

S těmito přednostmi pokrývá spektrofotometr CM-5 obrovskou škálu produktů. Kompaktní a praktický design stejně jako nebývalá obslužná jednoduchost dělá s CM-5 perfektní a všestranně využitelný přístroj pro rutinní měření v laboratoři nebo v průmyslu při kontrole kvality při výstupu z linky.

Konica Minolta pokračuje ve vývoji precizních měřících technologií a aplikačních řešení na základě potřeb zákazníků a CM-5 je právě příkladem takového přístupu k potřebám zákazníků.

pristroj-cm5-3

Další obdobné přístroje naleznete na stránce techniky spektrofotometry pro měření barevnosti.

Specifikace

ModelSpektrofotometr CM-5
Osvětlení/snímáníReflektance:di:8°, de:8° (difúzní osvětlení: 8° snímání)

SCI (specular component included)/SCE (specular component excluded) měnitelné

V souladu s CIE č. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, a JIS Z 8722
(Podmínka c)

Prostup světladi:0°, de:0° (difúzní osvětlení: 0°snímání)
Rozměr integrační kouleØ152 mm
DetektorDvě řady 40 silikonových fotodiod
Rozklad zářeníPlanární mřížka
Spektrum vlnových délek360 nm až 740 nm
Interval snímání spektra10 nm
Polovina šířky vlnového pásucca 10nm
Měřící rozsah0 až 175% (Reflektance nebo prostup světla), rozlišení na výstupu: 0.01%
Zdroj světlaPulzní xenonové výbojky (S filtrem k možnosti separace UV)
Čas a interval měřenícca. 1s do zobrazení výsledku (minimální interval mezi měřením cca. 3s)
Měřená oblast/velikost štěrbinyReflektance:Měnitelné podle nastavení a velikosti měřícího otvoru:

LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (doporučeno): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (doporučeno): Ø3 mm/Ø6 mm

Prostup světlaØ20 mm
ReprodukovatelnostSpektrální činitel odrazu: Standardní odchylka 0.1% (400 nm až 740 nm)

Hodnota barevnosti: Standardní odchylka ΔE*ab 0.04

* Při měření bílé kalibrační destičky 30x po sobě v 10s intervalech po kalibraci bílého standardu

Mezipřístrojová shodaΔE*ab 0.15

(Na základě měření 12 BCRA II série barevných standardů porovnaných s hodnotami změřenými přístrojem při 23 °C)

Komora pro měření transmitance/prostupu světlaOtevřená komora nemá rozměrové omezení (vzorek neomezené délky); Hloubka (max. tloušťka vzorku): 60 m

Držák kyvet (vzorku) pro přidržení vzorku nebo kyvet může být vložen a opět odejmut (není stand. vybavením)

Displejbarevný LCD, 5,7 palcový TFT
JazykyAngličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Japonština a Čínština
Kalibrace bílého standartuAutomatická kalibrace bílého standardu(reflektance)/100% kalibrace (transmitance) díky integrovanému bílému standardu

(Nelze použít při měření v petriho misce nebo kyvety)

RozhraníUSB 1.1 (Připojení k PC; USB paměťová karta); standardní RS-232C kabel (pro přímé připojení k tiskárně)
ProvozovatelStandardní 2° pozorovatel nebo standardní 10° pozorovatel
OsvětleníA, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65(simultánní vyhodnocení je možné užitím dvou zdrojů osvětlení)
Zobrazená dataSpektrální hodnoty/graf, Kolorimetrické hodnoty, hodnoty barevných diferencí, graf hodnot barevných diferencí, vyhodnocení tolerance pass/fail,
Barevný prostorL*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell a barevné diference mezi nimi (vyjma Munsellova)
IndexyReflektanceMI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness, B (ASTM E 313-73)
TransmiseGardner, Iodine, Hazen (APHA), Evropská Pharmacopoeia a US Pharmacopeia
Uživatelský IndexIndex definovaný uživatelem
Porovnání berevných diferencíΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c)
Vyhodnocení Pass/FailTolerance mohou být nastaveny v kolorimetrických hodnotách (vyjma Munsell), v hodnotách barevných diferencí nebo v hodnotách reflektancí
Kapacita pamětiVzorky: 4.000 měření, Standardy: 1.000 měření
USB flash paměťÚschova naměřených dat standardů a vzorků. Úschova /vyvolání nastavených podmínek měření (bezpečnostní USB karty nelze použít)
ZdrojAC 100 nebo 240 V, 50/60 Hz (používá AC adaptér)
VelikostS uzavřeným výsuvným panelem: 385 (W) x 192 (H) x 261 (D) mm
S vysunutým panelem : 475 (W) x 192 (H) x 261 (D) mm
Váhacca 5,8 kg
Operační teplota/rozsah vlhkostí13 až 33 °C, relativní vlhkost 80% nebo méně (při 35 °C) bez kondenzace
Skladovací teplota/rozsah vlhkostí0 až 40 °C, relativní vlhkost 80% nebo méně (při 35 °C) bez kondenzace