Menu Zavřeno

Zvukové dozimetry

Zvuková dozimetrie

Měření hluku se provádí v zájmu ochrany lidského zdraví a přijatelných podmínek k životu. Obecně lze říci, že hluk je jakýkoliv nežádoucí, rušivý nebo obtěžující zvuk. Hluk je jedním z faktorů, negativně ovlivňujících životní prostředí – podle výskytu a intenzity může ovlivňovat náladu, schopnost soustředění, možnost komunikace a zdravotní stav osob, které jsou mu vystaveny. Při dlouhodobém působení vysokých úrovní hluku dochází dokonce k nevratnému poškození sluchu a destruktivní efekt na lidský sluch má i krátkodobé působení extrémně vysokých úrovní hluku. Jsou vyvinuty a standardizovány jak metody měření hluku na straně příjemce (v místě, kde lidé bydlí nebo pracují), tak metody pro stanovení vlastností zdrojů hluku (např. strojů). Hluk můžeme měřit buďto osobními zvukoměry nebo dozimetri nebo můžeme měřit hladinu hluku pomocí zařízení, které monitoru hluk v daném místě on-line. Víc informací k on-line monitoringu hluku můžete nalézt zde.

Ukázka měření hluku

V České republice a mnoha dalších zemích existují hlukové limity, které nesmějí být v určitých prostorech, kde je žádoucí ochrana proti hluku, překročeny. V ČR jsou hygienické limity hluku na straně příjemce v současné době dány nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Stejně tak existují limity vyzařovaného hluku uplatňované např. při typových zkouškách některých strojů (dopravních prostředků). Pro měření a monitorování hluku slouží zvukové dozimetry a zvukoměry. Zvukoměry mohou sloužit pro obecné namátkové kontroly, hodnocení hluku na pracovišti nebo průzkumy hluku v prostředí. Zvukové dozimetry se používají k posouzení expozice hluku pracovníků.

Výrobce:

Casella
logo-casella

Přístroje s technikou: Zvukové dozimetry

Osobní zvukový dozimetr dBadge 2 Osobní zvukový dozimetr dBadge 2 je druhou generací osobních zvukových dozimetrů od společnosti Casella. Osobní dozimetr ...
Zvukový dozimetr CEL-63x je nejvyšší řada zvukových dozimetrů od společnosti Casella (CEL-240, CEL-62x). Zvukoměr CEL-63x je nejuniverzálnější dostupný zvukový dozimetr ...
Zvukový dozimetr CEL-62x je ideální řešení pro měření úrovně hluku na pracovišti, aby byly v souladu s legislativou týkajících se ...
Zvukový dozimetr Casella CEL-240 je nástroj pro měření hluku. Díky nejnovější technologii poskytuje zvukový dozimetr CEL-240 vysokou spolehlivost a přesnost ...