Menu Zavřeno

3P GRAVISORB – NOVÝ DYNAMICKÝ ANALYZÁTOR GRAVIMETRICKÉ SORPCE VODNÍ PÁRY

Adsorpce vodní páry hraje důležitou roli při vývoji produktů a kontrole kvality v řadě oborů. Typickými příklady jsou vývoj léčiv ve farmacii, stanovení minimální doby trvanlivosti v potravinářství, stanovení hydrofobicity a hydrofility keramických dílů, povlaků, stavebních materiálů a dalších. Adsorpce vodní páry se realizuje ve statických vakuových či atmosférických dynamických systémech, přičemž vakuové systémy jsou rychlejší, ale nesimulují podmínky běžného navlhání. Proto jsou dynamické (průtočné) systémy rozšířenější.

Izotermy vodní páry pro různé materiály s širokou škálou adsorpční kapacity
Izotermy vodní páry pro různé materiály s širokou škálou adsorpční kapacity

3P graviSorb je plně automatický dynamický analyzátor sorpce vodní páry, který měří izotermy a adsorpční a desorpční kinetiku pomocí přesných vah. Výsledkem je záznam hmotnosti vzorku v závislosti na relativní vlhkosti, která vzniká mícháním suchého a zcela nasyceného proudu vlhkého vzduchu. Přístroj obsahuje též detektor rychlosti protékajícího vzduchu pro kontrolu opakovatelnosti výsledků, zejména kinetiky. Navlhání za atmosférických podmínek může být pro řadu materiálů a podmínek zdlouhavý proces trvající až několik dní. Proto je vhodné pro dosažení dostatečné propustnosti vzorků měření paralelizovat, v podání graviSorbu lze analyzovat až 12 vzorků najednou umístěných v otočném držáku (obr. 4). Široký rozsah vah umožňuje měření vzorků od 1 mg do 120 gramů (případně až 240 g) při rozlišení vah 0,01 mg. 3P graviSorb je tak ideální nástroj do laboratoří kontroly kvality i výzkumu a vývoje materiálů, který poskytuje maximum výsledků zcela automatizovaně při minimálním vytížení obsluhy a nízkých nákladech na pořízení a údržbu.

 

Tento článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN • 4 / XXXI (2021) MATERIÁLOVÁ ANALÝZA