Menu Zavřeno

Novinky analýzy porézních materiálů sorpcí plynů

S takto nazvanou prezentací vystoupil Ing. Michal Dudák, Ph.D. na 74. sjezdu chemiků 5.9.2022 v rámci Porézní sekce.

V prezentaci, jejíž PDF je připojené v pravém sloupci byla rozebrána následující témata:

 • Nové studie a projekty v 3P Instruments
  • Kineticky inhibovaná sorpce v ultramikropórech
  • Odvození vlastností adsorbátu z izoterem při různých teplotách
  • Zpřesnění stanovení velmi malých povrchů BET s Kr (78K)
 • Jednosložková izoterma měřená na průtočném systému mixSorb
 • Zajímavé příspěvky z 3P Adsorption week:
  • Standardizace sdílení adsorpčních dat: Adsorption information file
  • Daniel W. Siderius (NIST) – Adsorpční databáze v NIST
  • Stefan Kaskel (TU Dresden) – paralelní charakterizace adsorpce s PXRD, NMR, XAS, EPR, UV/Vis/Raman
   – motivace – studium jevu negativní adsorpce (kontrakce struktury MOF)
  • Jean Rouquerol (Aix Marseille Université) – Tepelná příprava vzorků při konstantní rychlosti desorpce