Menu Zavřeno

54. Symposium on Catalysis

S potěšením vás zveme na 54. ročník tradičního česko-slovenského setkání “Symposium on Catalysis”, které se bude konat v Praze od 13. do 14. listopadu 2023. Toto symposium pokrývá všechna témata homogenní a heterogenní katalýzy a nabízí plenární a klíčové přednášky, ústní příspěvky a postery.

Symposium bude příležitostí pro výměnu poznatků a zkušeností v oblasti katalýzy a souvisejících průmyslových odvětví. Budou prezentovány nejnovější výsledky základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v katalýze, reakčním inženýrství, chemickém inženýrství, materiálových vědách, analytické chemii, elektrochemii, fotokatalýze, organické a anorganické chemii, fyzikální chemii i výpočetní chemii.

Jako zástupci firmy Anamet s.r.o., která nabízí přístrojové vybavení pro laboratoře, výzkumná pracoviště i pro měření v provozu, bychom vás rádi pozvali na náš stánek, kde vám představíme naše špičkové přístroje zahraničních firem, které zastupujeme.

Další informace

Těšíme se na setkání s vámi!