Menu Zavřeno

Analyzátor koroze CT 10

Výrobce: AD Systems
Logo výrobce: logo-Adsystem
Kategorie technik:
Stanovení:

    Nový přístroj na měření korodujících povrchů firmy AD Systems přesně určí velikost koroze pomocí automatickéhoo měření. Práce přístroje je založena na homogenním zdroji světla, CCD snímači, systému rotace vzorků a softwaru speciálně vytvořeném pro Windows. Přístroj během měření nepotřebuje asistenci, což zlevňuje jeho provoz.

    Měření s CT 10 je jednoduché a přímočaré. Vzorek je připraven dle normy NACE TM0172 a vložen do měřící komory. Pracovník provede základní nastavení v intuitivním grafickém prostředí pomocí dotekového panelu a spustí skenování vzorku. Povrch vzorku je osvícen a přístroj za rotace vzorku pořídí několik snímků. Přístroj z nich složí plošný obraz povrchu a vypočítá procento koroze povrchu a převedeje do NACE stupnice. Přístroj do 5ti minut připraví zprávu o testu.