Menu Zavřeno

Přístroje

Přesné a rychlé měření rezistivity materiálů Měřič nízké rezistivity (měřicí rozsah 10-4 ~ 107Ω) Inteligentní měřič rezistivity vybavený softwarem pro výpočet nastavovacího faktoru se 4 kolíky. Použití Výrobní inženýrství Kontrola
První automatický vzorkovač svého druhu pro testování kinematické viskozity Houillon Cito Auto vzorkovač lze v terénu upgradovat na všechny stávající systémy S-flow IV a může obsluhovat jeden nebo dokonce dva
Maximální průchodnost a snadné použití s výjimečně nízkou spotřebou vzorku a rozpouštědla našeho viskozimetru Houillon Nejnovější generace nového S-flow je Houillon viskozimetr, který staví na silných základech svých předchůdců, jako
U-Visc je další generací plně automatických viskozimetrických systémů v souladu s ASTM D445 Systém kombinuje několik jedinečných funkcí, díky nimž je nástroj volby v mnoha aplikacích, od QC přes R&D
Měření viskozity v souladu se zkušebními metodami ASTM D445, D446, D2170 a AASHTO T201 Systém dokáže zpracovat vysoce viskózní vzorky s viskozitami až 120 000 mm2/s, až do 150 °C.
KF-31 kompaktní Karl Fischer titrátor Už nemusíte kupovat 2 nástroje, abyste pokryli všechny vaše potřeby Karl Fischer. KF-31 za vás bude provádět jak objemová, tak coulometrická měření pouze s touto
Nový CA-310 je konvertibilní Karl Fischer titrátor (vlhkoměr), který lze snadno přepnout z coulometrického na objemové měření nebo naopak pouhou výměnou titračních kyvet. Titrační cely lze připojit až na 4
Titrátor s vysoce přesnou titrační automatickou byretou a novou metodou kontroly titrace, díky čemuž je titrace velmi přesná. Současně lze připojit a měřit až čtyři jednotky. Hlavní vlastnosti titrátoru 4-kanálová
Systémy ER-IRMS využívají zavedeného způsobu vysokoteplotního spalování pevných a kapalných vzorků na plynný produkt s následnou analýzou poměru stabilních izotopů pomocí IRMS. Díky jednoduchému ovládání pokrývají široké spektrum aplikací pro
Pro pohodlnou vysoce automatizovanou IRMS analýzu plynných nebo kapalných vzorků ve spojení s hmotnostním spektrometrem isoprime precisION jsou zde headspace analyzátory iso FLOW a iso FLOW GHG. Analyzátory jsou ideální
Pro nejvyšší možnou přesnost a citlivost při analýze plynů je zde IRMS systém isoDUAL INLET, který díky ventilu pro mikroobjemy provádí neustále porovnávání vzorku s referenčním plynem. Systém rovněž nabízí
Specializovaným IRMS systémem je isoCHROM LC. Tento hmotnostní analyzátor stabilních izotopů byl navržen pro laboratoře zabývajícími se falšováním medu. Je uzpůsoben pro analýzu uhlíku cukrů, a proto je vysoce citlivý
Systém LiquiFace je „tradiční“ rozhraní LC-IRMS, které využívá techniku mokré chemické oxidace k oxidaci organického uhlíku na CO2. Je ideálním řešením pro akademické laboratoře provádějící analýzy v širokém rozhraní použití.
Pro spojení hmotnostních spektrometrů pro analýzu stabilních izotopů (IRMS) a plynové chromatografie nabízí firma Elementar systém GC5. Nabízí špičkovou chromatografii a citlivost v řádu pikomolů pro organické sloučeniny jako jsou
isoprime visION je kompaktní stolní IRMS analyzátor, který nabízí úplnou automatizaci téměř všech rutinních úkonů. Automatická analýza, plánování nebo optimalizace analýz vám umožní se plně soustředit na ostatní oblasti výzkumu.
IRMS spektrometry firmy Elementar jsou schopny změřit nejmenší odchylky v poměru stabilních izotopů a elementárním složení s nejvyšší přesností. Toto vám dává příležitost odhalit izotopové profily nebo prozkoumat a porozumět
Gelová permeační chromatografie OMNISEC Společnost MALVERN Panalytical nabízí GPC/SEC systém OMNISEC, který se skládá z části OMNISEC RESOLVE zajištující separaci na GPC kolonách a z části OMNISEC REVEAL obsahující detektory
Diferenční skenovací mikrokalorimetry (DSC) MicroCal jsou používány ke vyhodnocení stability biologických systémů - zejména stability a denaturace bílkovin. Izotermální titrační mikrokalorimetr je druhý typ, který slouží ke studiu interakcí mezi
Isotermální titrační mikrokalorimetry MicroCal ITC jsou používány ke studiu biologických systémů, především pak interakcí mezi molekulami. Druhým typem mikrokalorimetru je Diferenční skenovací mikrokalorimetr. I přes to že se jedná o
H2S analyzátor s procesorem parní fáze (VPP) je kompaktní stolní přístroj, který se používá k měření celkového obsahu sirovodíku (H2S) v topných olejích, jako jsou lodní zbytková paliva, destiláty a ropné
Ruční analyzátory pro měření vodivosti paliv Seta D2 Handheld Conductivity Sensor je přístroj pro rychlé a jednoduché měření vodivosti par. Odpovídá normám ASTM D1655, D2624, ISO 6297.