Menu Zavřeno

Analyzátor dynamického rozptylu světla

Dynamický rozptyl světla je velmi rozšířený standardní způsob měření střední velikosti a distribuce velikosti nanočástic. Díky svému dynamickému rozsahu velikostí (od 0,3 nm do 15 mikrometrů) i rozsahu koncentrací patří mezi první analyzátory nanočástic pořízené do laboratoře. Zažitou zkratkou pro dynamický rozptyl světla je DLS – z anglického dynamic light scattering. DLS je nedestruktivní metodou vyžadující velmi malé objemy vzorku (od jednotek mikrolitrů). Analyzátory dynamického rozptylu světla často zvládají měření elektroforetického rozptylu světla.

Elektroforéza je jev v suspenzích či emulzích, při kterém jsou částice s kladným či záporným povrchovým nábojem taženy elektrickým polem k opačně nabité elektrodě. Elektroforetickým rozptylem světla (ELS) s využitím Dopplerova efektu je stanovena elektroforetická mobilita (rychlost pohybu částic) a následně potenciál zéta, kterým se určuje zejména elektrostatická stabilita disperzí.

Analyzátory dynamického rozptylu světla též umožňují analýzu statického jednoúhlového rozptylu světla pro vyhodnocení molekulové hmotnosti. Více v článku o molekulové hmotnosti.

Analyzátor dynamického rozptylu světla - princip měření
Analyzátor dynamického rozptylu světla – princip měření

Přístroje s technikou: Analyzátor dynamického rozptylu světla

Zetasizery Advance Lab, Pro a Ultra jsou novými modely Zetasizerů, které vycházejí z do této doby na trhu nejlepších analyzátorů ...
Prodej tohoto modelu je ukončen k 30.11.2020, servisní podpora pokračuje do 1.1.2028. Přístroje aktuální řady jsou označeny Zetasizer Advance Lab/Pro/Ultra ...
Prodej tohoto přístroje byl ukončen k 31. říjnu 2022. Vhodnou alternativou jsou přístroje Zetasizer Advance. On-line měření zeta potenciálu – ...