Menu Zavřeno

DLS Analyzátor nanočástic Zetasizer Nano

Prodej tohoto modelu je ukončen k 30.11.2020, servisní podpora pokračuje do 1.1.2028.

Přístroje aktuální řady jsou označeny Zetasizer Advance Lab/Pro/Ultra a bližší informace naleznete pod odkazem.

Přístrojová řada Zetasizer Nano umožnuje měření až pěti nejdůležitějších parametrů při studiu kapalných diperzí nanomateriálů v koloidní a polymerní problematice, a to analýzu velikosti částic, měření zeta potenciálu, stanovení molekulové hmotnosti, měření mobility bílkovin a mikroreologie. Částice a molekuly od 0,3 nanometru do 10 mikronů lze analyzovat řadou variant, které vyhovují vašim aplikacím a rozpočtu. Zetasizer Nano měří velikost a mikroreologii pomocí dynamického rozptylu světla (DLS), zeta potenciál a elektroforetickou mobilitu s využitím elektroforetického rozptylu světla (ELS) a molekulové hmotnosti pomocí statického rozptylu světla (SLS). Navíc může být systém použit v průtočné konfiguraci pro připojení k systému gelové permeační chromatografie (GPC / SEC) pro použití jako chromatografický detektor velikosti.

Patentované technologie:

  • NIBS adaptivní optika na zpětném detektoru umožňuje analýzu velikosti částic vzorků s minimálním a nebo žádným naředěním přes celý koncentrační rozsah.
  • M3-PALS technologie umožnuje přesné a vysoce reprodukovatelné měření zeta potenciálu ve vodných i nevodných disperzích.
  • Bariérová metoda umožňuje měření zeta potenciálu částic od 20 mikrolitrů vzorku v „jednorázových“ plastových celách a prodlužuje životnost elektrod.

Celý systém Zetasizer Nano je navržen z nejlepších dostupných technologií – spolehlivý He-Ne laser dodává koherentní laserový paprsek, vláknová optika zajišťuje minimální ztrátu signálu a lavinové fotodiody zaručují maximální citlivost detektoru.

Existuje široká škála příslušenství a měřících cel včetně jednorázových kyvet pro stanovení velikosti a zeta potenciálu, které vyloučí riziko kontaminace předchozím vzorkem, různé ponorné cely pro koncentrované či málo vodivé vzorky. Atraktivní je též

Všechny systémy jsou kompatibilní s MPT-2 autotitrátorem, který umožňuje měření trendů při titraci pH, přídavků iontů a dalších činidel. Automatické teplotní studie lze provádět v rozsahu od 0 do 90 °C s přesností na 0,1 °C.

Zeta potenciál* (ELS)Rozsah velikostí částic* (DLS)Rozsah molekulové hmotnosti* (SLS)Stanovení
Zetasizer Nano ZSPM3-PALS 3,8nm – 100µmNIBS 0,3nm – 10µm< 1000 – 2×10 7 Davelikosti molekul, molekulové hmotnosti, velikosti částic, zeta potenciálu, mobility bílkovin, mikroreologie
Zetasizer Nano ZSM3-PALS 3,8nm – 100µmNIBS 0,3nm – 10µm< 1000 – 2×10 7 Davelikosti molekul, molekulové hmotnosti, velikosti částic, zeta potenciálu
Zetasizer Nano SNIBS 0,3nm – 10µm< 1000 – 2×10 7 Davelikosti molekul, molekulové hmotnosti, velikosti částic
Zetasizer Nano ZM3-PALS 3,8nm – 100µmzeta potenciál
Zetasizer Nano ZS90M3-PALS 3,8nm – 100µm0,3nm – 5µm< 10000 – 2×10 7 Davelikosti molekul, molekulové hmotnosti, velikosti částic, zeta potenciálu

*v závislosti na vzorku