Menu Zavřeno

Malvern Panalytical

logo-malvern-panalytical
Web výrobce:  Malvern Panalytical

 

Malvern Panalytical přehled přístrojů

O společnosti

Malvern Panalytical vznikl spojením dvou synergických společností v oblasti materiálových věd, kde Malvern vyrábí a dodává na světové trhy širokou škálu systémů pro charakterizaci velikosti, tvaru, zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a koncentrace částic v disperzích, emulzích a koloidních látkách jak v naředěném tak koncentrovaném stavu. Dále nabízí přístroje pro měření chemického složení látek. Panalytical dodává přístroje pro rentgenovou analýzu materiálů z hlediska složení (XRF) a krystalové struktury (XRD) a další přístroje. Malvern Panalytical zároveň podporuje své zákazníky v oblasti výzkumu, vývoje a výroby svojí rozsáhlou expertizou, zkušenostmi, zázemím aplikační laboratoře, poradenstvím a vlastním vývojem metod a operačních procedur. Tento fakt se dá na úvod prokázat prostým nahlédnutím na stránky www.malvernpanalytical.com, kde se nalézá rozsáhlá databáze aplikačních i technických poznámek, přehledů literatury (white papers), textů popisujících základy i detaily technik, záznamů webinářů a dalších materiálů dostupných všem registrovaným zájemcům.

Přístroje od výrobce: Malvern Panalytical

V dnešní době, kdy se neustále zvyšují požadavky na kvalitu a vlastnosti materiálů, přináší Hydro Insight, inovativní příslušenství k přístroji ...
Optický biosenzor Creoptix WAVEsystem od společnosti Malvern Panalytical využívá technologie GCI (Grating-coupled interferometry) a představuje tak citlivější a výkonnější alternativu ...
Gelová permeační chromatografie OMNISEC Společnost MALVERN Panalytical nabízí GPC/SEC systém OMNISEC, který se skládá z části OMNISEC RESOLVE zajištující separaci ...
Diferenční skenovací mikrokalorimetry (DSC) MicroCal jsou používány ke vyhodnocení stability biologických systémů - zejména stability a denaturace bílkovin. Izotermální titrační ...
Isotermální titrační mikrokalorimetry MicroCal ITC jsou používány ke studiu biologických systémů, především pak interakcí mezi molekulami. Druhým typem mikrokalorimetru je ...
Mastersizer 3000, laserový granulometr výrobce MalvernPanalytical, světové jedničky v oblasti charakterizace práškových materiálů Kompaktní laboratorní laserový granulometr měřící v širokém ...
Přístrojová řada NanoSight využívá analýzu trajektorií nanočástic (NTA) pro jejich charakterizaci od velikosti 10 nm do 1000 nm* v roztocích ...
Zetasizery Advance Lab, Pro a Ultra jsou novými modely Zetasizerů, které vycházejí z do této doby na trhu nejlepších analyzátorů ...
Prodej tohoto modelu je ukončen k 30.11.2020, servisní podpora pokračuje do 1.1.2028. Přístroje aktuální řady jsou označeny Zetasizer Advance Lab/Pro/Ultra ...
Morphologi 4 je plně automatizovaný systém statické analýzy obrazu, který poskytuje úplný a podrobný popis morfologických vlastností práškových materiálů. Morfologické ...
NanoSight NS300 se typicky dodává s vysoce citlivou sCMOS kamerou pro měření velikosti a koncentrace dispergovaných částic a molekul v ...
Prodej tohoto přístroje byl ukončen k 31. říjnu 2022. Vhodnou alternativou jsou přístroje Zetasizer Advance. On-line měření zeta potenciálu – ...