Menu Zavřeno

NTA Analyzátor trajektorií nanočástic NanoSight

Přístrojová řada NanoSight využívá analýzu trajektorií nanočástic (NTA) pro jejich charakterizaci od velikosti 10 nm do 1000 nm* v roztocích o koncentraci 107 – 109 částic. Každá částice je individuálně, ale souběžně s ostatními, analyzována přímým pozorováním a měřením difúze. Tato metodika měření jednotlivých částic poskytuje výsledky s vysokým rozlišením pro distribuci a koncentraci velikosti částic, zatímco vizuální ověření poskytuje uživatelům dodatečnou důvěru ve své výsledky. Kromě velikosti a koncentrace částic lze analyzovat agregaci proteinů a viskozitu, zatímco fluorescenční režim poskytuje detekci značených částic.
*Závisí na vzorku a konfiguraci systému

Klíčové výhody systému NanoSight

 • Současné měření více charakteristik, což šetří čas a množství vzorku,
 • vizuální ověření výsledků poskytuje dodatečnou důvěru,
 • uživatelsky přívětivý software s jednoduchým nastavením standardních provozních postupů (SOP) pro rutinní použití,graf-nanosight
 • minimální příprava vzorku,
 • možnost automatizované analýzy více vzorků při použití lineárního dávkovače nebo automatického vzorkovače,
 • minimální použití spotřebního materiálu snižuje provozní náklady na denní bázi,
 • technika pro stanovení velikosti částic s vysokým rozlišením, ideální pro polydisperzní systémy.

Aplikace

 • Vývoj systémů cíleného dopravování a uvolňování léků,
 • výzkum virových vakcín,
 • nanotoxikologie a detekce biomarkerů,
 • výzkum agregace proteinů,
 • charakterizace mimobuněčných vesikul (váčků) pro různé studie onemocnění.

graf-nanosight-1Ovládací software

 • Umožňuje jednoduchou tvorbu standardních provozních procedur (SOP),
 • tvorba standardní i uživatelem definované reporty,
 • plný přístup k hrubým datům a možnost exportu do PDF a CSV dokumentů,
 • indikace vibrací a nedostatků při měření (málo částic, nízká citlivost kamery),
 • ovládání veškerého dostupného příslušenství ze SW pomocí SOP.

Modely

 • LM10 – mikroskopová varianta – prodej ukončen 2022
 • NS500 – varianta s peristaltickým čerpadlem – prodej ukončen
 • NS300 – nejcitlivější a uživatelsky nejpřívětivější varianta s možností zapojení automatické dávkovací jednotky
 • NS PRO – nový model nahrazující tradiční NS 300 s dávkovací jednotkou a novým SW NS Xplorer s integrovaným strojovým učením