Menu Zavřeno

Laserový granulometr Mastersizer 3000

Mastersizer 3000, laserový granulometr výrobce MalvernPanalytical, světové jedničky v oblasti charakterizace práškových materiálů

  • Kompaktní laboratorní laserový granulometr měřící v širokém rozsahu velikostí 0,01µm až 3,5mm
  • Mokrá i suchá dispergace. Široká škála dispergátorů pro různé aplikační potřeby
  • Velmi jednoduchá obsluha, čištění cel bez nářadí za pár sekund
  • Špičková přesnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost mnohonásobně převyšující nároky na laserovou difrakci dané ISO normou.Mastersizer 3000
  • Sběr dat vysokou rychlostí 10000/s
  • Software přizpůsobitelný potřebám uživatele, úprava reportu téměř bez omezení, automatický export dat, multilicence, 21CFRpart11, smart connection (servis)
  • Optická tvarová analýza jako vhodný doplněk pro aplikace, kde jen distribuce velikosti částic nestačí, varianty Hydro Insight 1-300µm nebo 10 až 800µm
  • Výpočtové modely Fraunhofer, Mie teorie, Sférický i nesférický model. Funkce optického vyhledávání Ri a Ai.

Mastersizer 3000 je již několikátá generace laserového granulometru v 50leté historii výroby laserové difrakce společnosti Malvern Panalytical. Výrobní zkušenosti s výrobou laserových granulometrů dělá z nejnovějšího Mastersizeru referenční přístroj v dané oblasti stanovení. S excelentní technickou i aplikační podporou, progresivním přístupem k inovacím, kompatibilitou s nově příchozími OS Windows a online servisní podporou z něj dělá preferovaný přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic ve všech výzkumných i průmyslových odvětvích. Požadavky ISO normy definující předpoklady pro laserovou difrakci Mastersizer 3000 mnohonásobně převyšuje. I proto je v těch aplikačních segmentech s nepřísnějšími požadavky bez rovnocenného konkurenta (farmacie, automobilový a letecký průmysl, kosmetika, čokoládovny a potravinářský průmysl obecně…)

Malý a kompaktní optický systém s fantastickým rozsahem

Obr. 2: Porovnání rozsahů měření distribuce vel. částic různými analytickými metodami

Se svými rozměry se lehce vejde na školní lavici, přesto poskytuje ohromující rozsah a robustnost. Vzhledem k širokému rozsahu měření 0,01µ až 3,5mm prakticky pokrývá kompletní potřeby běžných vzorků. Pod 10nm už nelze jinak něž doporučit DLS v podobě Zetasizeru (různá provedení zde) a nad 3,5 mm už můžeme hroudy měřit i pravítkem nebo šuplerou. V porovnání s ostatními technikami pro stanovení velikosti a distribuce částic poskytuje také nejširší oblast měření viz. obr. 2. Mastersizer umožňuje měření velikosti práškových materiálů mokrým způsobem i suchou cestou. U mokrého i suchého způsobu lze nakonfigurovat dispergátor přesně dle požadavků zákazníka, nebo nejlépe přesně podle aplikační potřeby měření konkrétního vzorku.

Chytré provedení s precizně umístěnými detektory, enormně rychlý sběr dat frekvencí 10kHz

Optické uspořádání červeného 633nm HeNe laseru a modrého 470nm světla:

Optická lavice pracuje se dvěma zdroji světla, 633nm HeNe laser a 470nm modrý zdroj světla. Tím je zajištěn široký rozsah měření. Červený laser je pro svou velikost umístěn ve spodní části optické lavice a 2x zlomený přes zrcadlo. Díky tomu je optická lavice velmi kompaktní. Mimořádně citlivé detektory zabírají celou potřebnou oblast (angulárně 0,15 až 144 °). Co je však zřejmě nejdůležitější, procesor zpracovává záznam zdetektorů frekvencí 10kHz. Buďte si jistí, že 10000 odečtů za sekundu je pořádná nálož relevantních údajů a tomuto přístroji opravdu žádná částice neunikne. Cela, ať už pro suchý, nebo mokrý dispergátor, je do své pozice umístěna přístrojem, uživatel si tak nemusí lámat hlavu nad tím, jestli je ve své správné pozici. Antireflexní skla v cele je možné jednoduše vyčistit a k otevření cely není potřeba žádné nářadí, vnitřní část cely jednoduše otevřete a zavřete rychlošroubem. Zde je videoukázka, jak snadné to je. Veškerá elektronika je navíc skryta a kapalina z cely se k ní nemůže dostat ani v případě nehody.

Software, který Vám pomůže

Bez správného nastavení měření a vyhodnocení výsledků by to nešlo. Mastersizer aplikační software umožňuje pracovat tak, aby uživatel dosáhl stabilního a dostatečně robustního měření vzorků. Jakmile je pro daný materiál nalezeno optimální nastavení, na 2 kliky myší si operátor vygeneruje SOP metodiku. Tu lze kopírovat, modifikovat pro podobné vzorky atd. Se správnou metodikou už stačí jen zmáčknout tlačítko start, vložit ve správný okamžik vzorek a počkat pár sekund na výsledek. Kdo je netrpělivý, uvidí předběžný odhad měření ihned na obrazovce, stejně jako porovnání se statistikou z předchozích měření.

mastersizer - software
mastersier 3000 – software

Široká databáze optických parametrů pro různé materiály přichází s přístrojem, uživatel si ji může neomezeně doplňovat. Pro neznámé látky a směsi operátorovi pomůže funkce „Optical Property Optimizer“, tedy funkce, která nalezne nejvhodnější refrakční a absorpční index sama. Software vyhodnocuje výsledky pomocí Mieho teorie pro nepravidelné i sférické částice, je k dispozici i základní Fraunhoferova aproximace. Každý vygenerovaný výsledek je vyhodnocen z hlediska kvality a v případě nevhodného nastavení či jakéhokoli problému ve výsledcích, zvolené metodice, nevhodné koncentraci vzorku apod. je doporučeno jiné nastavení. Se správným výsledkem už stačí jen vygenerovat protokol. Pokud si uživatel nevybere z mnoha přednastavených grafickcých a obsahově rozdílných reportů, může si vyrobit nomezeně vlastních. Zde je návod výrobce. Automatický export dat stejně jako kopírování číselného i grafického obsahu je samozřejmostí.

software Mastersizer 3000
software Mastersizer 3000

Dispergační jednotky pro suché vzorky i dispergace v kapalinách

Každý vzorek je jiný. V kapalině je potřeba dispergovat měřený materiál tak, aby se v ní nerozpouštěl a s daným kapalným prostředím ani jinak neinteragoval. Pro měření některých práškových materiálů je potřeba použít drahá rozpouštědla. Některé vzorky jsou drahé samy o sobě. V jiných případech je vzorek natolik polydisperzní, že polévková lžíce nemusí být dostatečné množství z hlediska reprezentativního zastoupení odebraného vzorku. Variabilita vzorků je široká a na to pamatoval výrobce s dostatečným výběrem dispergačních jednotek a jejich příslušenství. Zde je velmi stručný výběr:

Kapalinové dispergační jednotky:
Hydro MVHydro LVHydro EVHydro SMHydro SV
Objem (ml):120600240-100050-1206-7
Ovládání:automatautomatmanuálmanuálmanuál
UltrazvukANOANOANONENE
Zdroje plnění:3 simultán3 simultánručníručníruční
 
Suché dispergační jednotky:
Aero SOcelový a korundový venturi dispergátorOcelový a korundový vysokoenergetický venturi dispergátorAero MAero s násypkou

Nejste si jistí, jestli je to vhodná technika pro Vás a Vaši aplikaci? Nechte si přístroj nezávazně předvést a prodiskutovat Vaše potřeby. Rádi se s Vámi na toto téma potkáme.