Menu Zavřeno

Laserový granulometr Mastersizer 3000

Přístroj na stanovení distribuce velikosti částic v práškových materiálech, suspenzích a emulzích, Mastersizer 3000 (MS3000)

První Mastersizer model S byl uveden na trhy v roce 1988, jeho nástupce Mastersizer 2000 v roce 1998 a po vice než 12 letech Mastersizer 3000. Přestože byl Mastersizer 2 000 vyráběn s drobnými inovacemi 12 let, byl stále i v posledních letech nejlépe prodávanou laserovou difrakcí ve světovém měřítku. Celkový počet prodaných jednotek překročilo číslo 10 000. Je typické pro firmu MALVERN, že vývoj nového přístroje, který trval skoro 3 roky vedl ke konstrukci přístroje s naprosto novou koncepcí technického řešení jak samotného optického spektrometru tak dispergačních jednotek, který v současné době mezi svými konkurenty nenachází paralelu.

Stručná charakteristika:

Mastersizer 3000 prochází před každým měřením automatickou adjustací, která nastaví uspořádání optiky a dráhu a intensitu paprsků do původní konfigurace, která zaručuje přesnost a správnost měření. Principem měření je světelná difrakce laserového paprsku, který proměnně pracuje na vlnové délce 633nm Helium Neon (červený laser) spolu s 20 mW, 470nm modrým LED zdrojem světla a poskytuje tak v této kombinaci mimořádné rozlišení v sub-mikronové oblasti. Širokoúhlý detekční systém (0.015-144 stupňů) zajištuje konzistentní rozlišení. Integrovaný procesor pracuje se vzorkovací frekvencí 10 000 odečtů za vteřinu. Systém MS3000 se vyznačuje mimořádně přehledným a intuitivním programem optimalizace vlastního měření při vytváření standardních operačních procedur SOP spolu s programem na vytváření alternativních výsledných zpráv a expertním systémem na posouzení kvality dat.

Mastersizer 3000 systém laserové difrakce poskytuje stanovení distribuce velikosti částic v rozsahu 0.01 – 3500 mikronů za použití pevně nastaveného systému optických čoček.

Optika:

Systém s délkou optické lavice pouhých 690mm obsahuje 633nm Helium Neon červený laser spolu s 20 mW 470nm modrým LED zdrojem světla a poskytuje tak v této kombinaci mimořádné rozlišení v sub-mikronové oblasti. Širokoúhlý detekční systém (0.015-144 stupňů) zajištuje konzistentní rozlišení přes celý měřicí rozsah.

Tzv. “Auto-lock” umožnuje rychlou výměnu měřicích kazet pro jednotlivé disperzní jednotky a zároveň zaručuje, že údržba, zejména čištění cely pro mokrý režim je velmi snadná.

Malvern aplikační software poskytuje unikátní, mimořádně přátelské uživatelské prostředí pro kontrolu a nastavení podmínek měření a analýzu dat. Umožňuje automatizaci vlastního měření pomocí vypracovaných standardních operačních procedur SOP spolu s programem na vytváření alternativních výsledných zpráv a expertním systémem na posouzení kvality dat. Speciální „wizard“ navádí uživatele při vytváření vlastní SOP procedury.

Náhled do sběru měřených dat v reálném čase je díky 10kHz frekvenci digitálního zpracování též umožněn. To samozřejmě přináší tu výhodu, že je možné okamžitě zasáhnout do vývoje metody při vlastním experimentu a nebo korigovat vlastní měření, zcela podle pokynů standardu ISO a USP. Software může být zároveň samostatně použit pro “off-line” analýzu dat.

Malvern Access Configurator poskytuje možnost nastavit přístup do systému na různých úrovních obsluhy. Software pracuje pod Windows 7/10 Professional (32 nebo 64 bit).

Měřicí rozsah 10 nm – 3.5 mm s mimořádným rozlišením a schopností skutečně měřit v sub-mikronové oblasti a dosáhnout na 10 nm.

  • Výkonný 20mW “solid state” zdroj modrého světla.
  • Rychlé měřicí časy jak v mokrém tak suchém režimu.
  • Velmi rychlá inicializace sytému a měřicí cykly (podání vzorku, měření a čištění dispergační nádoby do 60 vt. Pod vypracovanou standardní operační procedurou SOP).
  • Měření je velmi robustní a tím mimořádně reprodukovatelné (dosahuje se lepší než 1% přesnosti a reprodukovatelnosti).
  • Bezproblémové měření polydisperzních materialů je positivně ovlivněno až 10 kHz frekvencí zpracování dat.
  • Dispergační jednotka pro suché vzorky je vybavena dvěma výměnnými „venturi“ aplikátory pro řešení jak kohezivních tak křehkých materiálů.
  • Operační software je mimořádně přehledný a tak intuitivní, že stačí pouhá hodinka a jste připraveni měřit a vyvíjet standardní operační procedury.