Menu Zavřeno

Optický biosenzor Creoptix WAVEsystem

Logo výrobce: logo-malvern-panalytical
Kategorie technik:
Stanovení:

    Optický biosenzor Creoptix WAVEsystem od společnosti Malvern Panalytical využívá technologie GCI (Grating-coupled interferometry) a představuje tak citlivější a výkonnější alternativu k současným zavedeným analyzátorům povrchové plasmonové rezonance (SPR). Stejně jako SPR se používá především pro posuzování afinit a vazebných kinetik biologických interakcí bez nutnosti použití značených molekul. Creoptix WAVEsystem je navíc schopen analyzovat i látky s velice slabými interakcemi či desorpční kinetiky velmi silných vazebných partnerů díky velmi stabilnímu pozadí. Kromě GCI v sobě kombinuje další dva inovativní přístupy.

    Patentovaná technologie „WAVEchip“ s no-clog mikrofluidikou je kompatibilní s širokým spektrem vzorků bez nutnosti předúpravy, včetně těch, které by vedly k častému ucpávání SPR systémů. Umožnuje navázání vámi studovaných biomolekul na povrch čipu pomocí běžně se vyskytujících funkčních skupin jako: -NH2, -SH2, -COOH. Čipy mohou být následně regenerovány a použity opakovaně.

    Dále senzor pro testování afinit při různých koncentracích ligandů využívá přístupu „waveRAPID“ kdy je vzorek dávkován na senzor postupně po delší dobu namísto stejných úseků o vyšší koncentraci jako je tomu u tradičních technik. Odpadá tak nutnost přípravy koncentračních řad a významně se tak ušetří laboratorní práce, spotřební materiál a zkrátí se doba analýzy.

    Systém je vybaven softwarem WAVEcontrol, který automatizuje proces od nastavení analýzy po vyhodnocení dat a tvorbu zpráv. Jeho intuitivní design zjednodušuje postup práce a umožňuje uživatelům rychle a snadno získat kvalitní výsledky.

    Creoptix WAVEsystem je ideální pro aplikace v oblasti vývoje biologických léčiv, kde je důležitá přesná a citlivá analýza vazebných interakcí. Model WAVEdelta navíc disponuje čtyřmi kanály, namísto dvou, a spolu s technologií waveRAPID dokáže rychlostí konkurovat i SPR systémům disponujícím mnohem více kanály a urychluje tak analýzu. Jeho schopnost pracovat s komplexními biologickými vzorky a poskytovat detailní kinetické charakteristiky interakcí v reálném čase umožňuje hlubší pochopení molekulárních mechanismů a urychluje vývoj nových terapeutik. Na srovnání se zlatým standard v posuzování vazebných interakcí, mikrokalorimetrem MircoCal ITC, se můžete podívat na následujícím odkazu.