Menu Zavřeno

Grating-coupled interferometrie – GCI

Grating-coupled interferometrie (GCI) je biofyzikální metoda, používaná nejčastěji v biochemii a při vývoji nových léků pro analýzu interakcí bez nutnosti značení molekul. Podobně jako optické metody je povrchová plazmonová rezonance (SPR) a biovrstvová interferometrie (BLI) založena na měření změn indexu lomu světla v elektromagnetickém poli v blízkosti povrchu senzoru. Po imobilizaci cílové molekuly nebo buňky k povrchu senzoru se molekuly analytu v roztoku vážou na tento cíl a působí změny lokálního indexu lomu. Sledováním těchto změn v průběhu času lze určit charakteristiky jako jsou kinetika vazby, disociační a afinitní konstanty, nebo koncentrace analytu.

Principem GCI je vedení skrz mřížku dvou nebo více paprsků světla, které interagují s povrchem vzorku. Mřížka na povrchu vzorku pomáhá zaostřit a směrovat světlo do vzorku tak, aby došlo k interferenci a změně jejich fázového posunu. Tento fázový posun pak lze analyzovat pro zjištění velmi jemných změn v materiálu nebo biologickém vzorku, což umožňuje vědcům provádět vysoce citlivé měření.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grating-coupled_interferometry.png

 

GCI nachází uplatnění v řadě vědeckých a průmyslových oblastí. Ve farmaceutickém průmyslu umožňuje GCI sledovat a analyzovat interakce mezi léčivy a jejich cílovými molekulami, což pomáhá při vývoji nových léků. V oblasti materiálových věd může GCI poskytovat cenné informace o vlastnostech povrchů a tenkých filmů. V biotechnologiích pak tato metoda nabízí bezkonkurenční přesnost při studiu buněčných procesů a proteinů. Hlavní výhodou je především vysoká citlivost a přesnost. GCI umožňuje detekci extrémně malých změn v materiálu nebo biologickém vzorku a měření i velice slabých interakcí.

Grating-coupled interferometrie, pod značkou Creoptix, od společnosti Malvern Panalytical představuje průlom v oblasti vědeckého bádání a analýzy. Její schopnost poskytovat vysoce přesné a citlivé měření otevírá nové možnosti ve výzkumu a vývoji napříč různými obory.

Přístroje s technikou: Grating-coupled interferometrie – GCI

Optický biosenzor Creoptix WAVEsystem od společnosti Malvern Panalytical využívá technologie GCI (Grating-coupled interferometry) a představuje tak citlivější a výkonnější alternativu ...