Menu Zavřeno

Automatizace snímání a vyhodnocení dat

U obrazové analýzy dat jsou typická velká množství snímků o několika částicích. Pro dostatečně reprodukovatelné výsledky je typicky potřeba nasnímat desetitisíce až miliony částic. Se získáním a zpracováním takového množství dat již musí pomoci software, který kromě řádového urychlení pomáhá odstranit subjektivnost výsledků.

U automatizovaných optických mikroskopů Morphologi (Malvern Panalytical) je takový SW automaticky součástí mikroskopu – jedná se o ucelené řešení, kde “jedinou” volitelnou položkou je knihovna ramanovských spekter pro chemické složení; SW umožňuje vytvořit si vlastní knihovnu spekter.

V případě rastrovacích elektronových mikroskopů Phenom (Thermo Scientific) existují tři varianty automatizace:

 • Phenom ParticleX se softwarem Perception pro automatizované snímání i vyhodnocení velikosti, tvaru a složení částic,
 • Robusní a prověřené SW moduly aplikace ProSuite pro stanovení (snímky obrazovek níže):
 1. velikosti a tvaru částic (ParticleMetric)
 2. průměru vláken (FiberMetric, včetně azbestových vláken AsbestoMetric)
 3. velikosti a tvaru pórů (PoroMetric)
 4. drsnosti povrchu (3D Roughness Reconstruction)
 5. prvkového složení (Elemental Mapping či EDS)
 6. snímání velkých ploch s dlažicovým skládáním či prolnutím okrajů
 • Sktipty a programovaná řešení na míru pro:
 1. prolínání SED a BSD snímků
 2. zvětšení hloubky ostrosti až na desítky milimetrů
 3. měření kritických rozměrů
 4. stanovení pokrytí porchů nátěřem či povrchovou úpravou
 5. korelační světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM)
 6. vyhledávání diatomů/rosivek, aj

Pro zájemce existuje též knihovna příkazů pro mikroskopy Phenom v jazyce Python (Phenom Programming Interface), pomocí které si lze naprogramovat svůj vlastní skript. Pokud nemáte čas či odborníky na programování, tak Vám Phenom potřebný skript naprogramuje.

technika-Automatizace-snimani-a-vyhodnoceni-dat
3D rekonstrukce povrchu
technika-Automatizace-snimani-a-vyhodnoceni-dat-1
Vyhodnocení průměrů vláken a velikosti pórů mezi nimi
technika-Automatizace-snimani-a-vyhodnoceni-dat-2
Automatické hledání azbestových vláken na filtrech

Přístroje s technikou: Automatizace snímání a vyhodnocení dat

Thermo Scientific Phenom Pharos je první stolní rastrovací elektronový mikroskop (SEM) s Schottkyho autoemisním zdrojem elektronů. Tento elektronový zdroj vede ...
Morphologi 4 je plně automatizovaný systém statické analýzy obrazu, který poskytuje úplný a podrobný popis morfologických vlastností práškových materiálů. Morfologické ...
Stolní rastrovací elektronové mikroskopy (SEM) Thermo Scientific řady Phenom se intuitivně používají a rychle poskytují vysoce kvalitní výsledky. Nyní je ...
Phenom ParticleX je průmyslový stolní skenovací elektronový mikroskop s třemi verzemi SW pro různé průmyslové aplikace a automatické snímání a ...
Toto řešení nabízí maximální jednoduchost ovládání, nejkratší čas od vložení vzorku k prvnímu elektronovému snímku ve své třídě, nízké pořizovací ...