Menu Zavřeno

Analytická odstředivka

Analytická odstředivka (centrifuga) je zařízení pro odstředivé dělení směsí pomocí urychlení dějů závisejících na rozdílné hustotě částic. Slovo analytická odkazuje na světelnou detekci průběhu dělení. Tato detekce může být využita pro výpočet distribuce rychlosti sedimentace, distribuce hustot částic a distribuce velikosti částic za předpokladu známého indexu lomu částic. U velmi stabilních disperzí lze určit zrychleným způsobem, které disperze jsou více či méně stabilní. Výsledek takové analýzy je typicky dostupný do několika hodin oproti dnům až týdnům, proto je toto velmi výhodná metoda pro kosmetický či farmaceutický průmysl, kde je stabilita disperzí klíčová vlastnost produktu.

V analytických odstředivkách od firmy LUM se využívá diodové pole s dvěma vlnovými délkami osvětlující celou kyvetu a pole detektorů prošlého světla, které umožňuje získat celý transmisní profil naráz – tak zvaná technologie Prostorově a časově rozlišených transmisních profilů STEP (Space and Time resolved Extinction Profiles). Každá vlnová délka má jinou absorpci v různých materiálech, proto jsou dvě vlnové délky výhodné.

Při vyhodnocení velikosti částic je získána distribuce o velmi vysokém rozlišení. Analytická odstředivka je zejména vhodná pro kontrolu kvality procesů založených na sedimentaci. Uplatnění najde zejména u disperzí jako jsou různé břečky, suspenze keramických částic, emulze, krémy aj.

LUMiSizer - princip měření na analytické odstředivce
Analytická odstředivka – princip měření
LUM - Analytická odstředivka - Transmisní profily v UV Vis a NIR
LUM – Analytická odstředivka – Transmisní profily v UV Vis a NIR

Přístroje s technikou: Analytická odstředivka

Všestranný analyzátor disperzí LUMiSizer se řadí mezi analytické odstředivky. Využívá takzvanou STEP technologii (Space- and Time-resolved Exctinction Profiles) průběžné analýzy ...
Analyzátor stability disperzí LUMiFuge je ideálním nástrojem pro přímé a zrychlené testování stability vašich vzorků. K jejímu hodnocení využívá unikátní ...