Menu Zavřeno

Analyzátor stability disperzí LUMiFuge

Analyzátor stability disperzí LUMiFuge je ideálním nástrojem pro přímé a zrychlené testování stability vašich vzorků. K jejímu hodnocení využívá unikátní technologii STEP (Space-and Time-resolved Exctinction Profiles). Jedná se o analytickou odstředivku, která v průběhu analýzy v jeden okamžik měří absorbanci záření po celé délce analytické kyvety za využití několika světelných zdrojů o volitelné vlnové délce a analyzátor je tak schopen detekovat i ty nejmenší změny v celém objemu vzorku. Ze záznamu světelných profilů lze přes tak zvaný „fingerprint pattern“, kromě hodnocení stability, pozorovat jevy jako vyvstávání (angl. creaming), sedimentaci či flokulaci. Lze analyzovat až 8 vzorků v širokém rozsahu viskozit a prakticky jakýchkoli koncentrací. Zmíněné technologie STEP umožňuje analyzovat vzorky bez nutnosti předchozího ředění nebo znalosti materiálových konstant. Mezi nastavitelné parametry patří volba teploty (± 0,5 K), intenzity světla a rychlosti rotace.

Měření stability

Klasifikace stability
Určování délky skladovatelnosti
Rychlá charakterizace stability

Technické parametry

Požadovaný objem vzorku: 0,1 – 2,0 ml
Koncentrace vzorku: 0,1 – 90 obj.%
Viskozita vzorku: 0,8 – 108 mPa·s
8 vzorků měřených najednou

Modely:
LF 110 6 – 2300 xg 4 – 45 °C
LF 111 6 – 2300 xg 4 – 60 °C
LF 112 6 – 2300 xg 15 – 45 °C
LF 113 11 – 1140 xg 35 – 60 °C
LF 114 11 – 1140 xg pokojová teplota

Standardy a normy

  • ISO/TR 13097 – charakterizace a stabilita kapalných disperzí
  • ISO/TR 18811 – testování stability kosmetických produktů
  • ISO 18747-1 – stanovení hustoty částic sedimentací
  • CFR 21 Part 11 – norma ukládání elektronických záznamů v FDA regulovaném prostředí