Menu Zavřeno

Analyzátor disperzí LUMiSizer

Tento všestranný analyzátor disperzí lze zařadit mezi analytické odstředivky. Využívá takzvanou STEP technologii (Space- and Time-resolved Exctinction Profiles) průběžné analýzy stavu vzorku využívající pole LED diod a více než 2000kanálový detektor na druhé straně vzorku, které analyzují celý vzorek najednou ve stejný okamžik s vysokou přesností. Ze záznamu transmisních světelných profilů lze vypočítat rychlost sedimentace (vyčeřování) a distribuce rychlostí částic – zde se jedná o zcela unikátní schopnost bez potřeby znalosti jediné materiálové vlastnosti částic. K vyčeřování může docházet jak z důvodu sedimentace u částic hustějších než disperzní prostředí či vyvstávání (angl. creaming) u částic o nižší hustotě. Mezi další rozdílem hustot neovlivněné či nepřímo ovlivněné jevy vyčeřování patří agregace (pevné vazby mezi částicemi), aglomerace (slabé až dočasné vazby, též flokulace a koagulace), Ostwaldovo zrání, koalescence, výměna (inverze) fází.

Stanovení velikosti částic a jejich distribuce, stability a skladovatelnosti (shelf life), konsolidace a síťové struktury

Technické parametry:
Požadovaný objem vzorku: 0.1 – 2.0 ml
Koncentrace vzorku: 0.1 – 90 Vol%
Viskozita vzorku: 0.8 – 108 mPas
Dispergované částice: 0.05 – 1000 µm
měří až 12 vzorků najednou
RCF: 6 – 2300 xg (relativní odstředivé zrychlení) poskytuje až 4500násobné urychlení analýzy

Modely:
LS 610 řízení teploty: 4 – 45 °C
LS 611 řízení teploty: 4 – 60 °C
LS 612 řízení teploty l: 15 – 45 °C

Standardy a normy:
ISO/TR 13097:2013 – charakterizace a stabilita kapalných disperzí,
ISO/TR 18811:2018 – testování stability kosmetických produktů,
ISO 13318-2:2007 – stanovení distribuce velikosti částic sedimentací v odstředivce,
ISO 18747-2:2019 – stanovení hustoty částic sedimentací.