Menu Zavřeno

Keramika

Keramický průmysl potřebuje zajistit konzistenci a spolehlivost výsledných výrobků pro udržení spokojených zákazníků což zajišťuje systém řízení kvality. Ten je založen na moderních technologiích a analýzách fyzikálních, chemických a mechanických vlastností materiálů včetně mikrostrukturních analýz, testů odolnosti vůči tlaku a tepelných testů. Představené analyzátory pomohou zefektivnit výrobu a zvýšit kvalitu vašich finálních produktů, což zajistí pozitivní ekonomické i ekologické dopady.

Kontrola vstupních materiálů

Efektivní a ekonomicky stabilní výrobu podporuje kontrola kvality vstupních materiálů. Tato kontrola zahrnuje sledování homogenity směsi a analýzu jejího prvkového složení. Pro analýzu distribuce velikosti částic nabízíme hned několik přístupů. Vedle zavedené laserové difrakce od společnosti MALVERN PANALYTICAL v podání přístroje Mastersizer 3000+ nabízíme také analytickou odstředivku LUMiSizer a stolní elektronové mikroskopy řady Phenom od společnosti ThermoScientific. Přístroj LUMiSizer vám, kromě distribuce velikosti částic sledovat, umožní posuzovat stabilitu vaší keramické suspenze. To pomáhá při řešení problémů s homogenitou suspenze při jejím uchovávání a následném zpracování. Stolní elektronové mikroskopy Phenom, s ovládáním, které zvládne bezpečně každý, vám navíc k distribuci velikosti částic prozradí i jejich tvar a prvkové složení a hodí se tak k odhalení cizorodých částic ve vstupní surovině i analýze defektů výsledných produktů. Pro zjišťování elementárního složení z hlediska nekovových prvků jsou pak vhodné analyzátory společnosti ELEMENTAR. Rutinním vyhodnocením měrného povrchu a porozity vstupního materiálu pomocí analyzátorů od 3P INSTRUMENTS můžete odhalit nehomogenity v surovině či nevhodné porézní vlastnosti surovin nebo výsledných produktů. Teplotní stabilitu, procesy tavení a sintrování i smáčecí vlastnosti materiálů až do 1700 °C lze sledovat pomocí žárového mikroskopu EM301 od HESSE INSTRUMENT.

Hygiena výrobního procesu

Výrobu keramiky provází značný hluk a prašnost, což je nutné monitorovat. To vám mohou zajistit analyzátory hluku a prašnosti prostředí od firmy Casella, díky kterým snadno dodržíte hygienické normy a ochráníte tak zdraví vašich zaměstnanců. Microdust PRO slouží k online monitoringu prašnosti v konkrétním místě, použitím osobních odběrových čerpadel se monitoruje expozice konkrétních operátorů během výroby. Ke stejnému účelu z hlediska expozice hlukem pak slouží osobní zvukové dozimetry Badge 2.

Kontrola finálních produktů

Pro charakterizaci povrchových úprav nabízí DATAPHYSICS optické tenziometry-goniometry řady OCA, které umožnují měřit smáčivost povrchu různými kapalinami i za extrémních podmínek. Kontrolovat barevnost vám umožní kolorimetry od společnosti KONICA MINOLTA, univerzální elektromechanické a hydraulické zkušební stroje značky Tinius Olsen vám zajistí konstantní kontrolu mechanických kvalit vašich finálních produktů.

Přístroje pro aplikaci: Keramika