Menu Zavřeno

Žárový mikroskop EM301

Logo výrobce: logo-hesse
Stanovení:

  V žárovém mikroskopu EM301 se testované vzorky analyzují opticky bezkontaktní technikou při teplotách až do max. 1600 ° C (maximální teplota vzorku na termočlánku 1600°C při maximální teplotě pece 1700°C). Software EMI III automaticky analyzuje siluety zkušebního vzorku a vyhodnocuje geometrické parametry a charakteristické teploty změn. Konstrukce měřicí cely umožňuje ohřátí materiálů na teploty nad jejich bodem tání.

  EM301 je proto vhodný pro stanovení:

  • teploty slinování
  • teploty měknutí
  • teploty tavení/tání
  • teploty termální expanze
  • teploty tečení

  Popis žárového mikroskopu:

  Optická lavice žárového mikroskopu hraje klíčovou roli v přesném umístění optických součástí měřicího systému a držáku pece a držáku kamery. Je proto zásadní pro získání relevantních výsledků a obrázků, reprodukovatelných měření a spolehlivých výsledků měření.

  Žárový mikroskop je sestaven ze tří stojanů na kolejích podpěry optické lavicepristroj-zarovy-mikroskop-1

  • stojan s halogenovou lampou a kondenzátorem. Parametry lampy jsou optimalizovány tak, aby bylo možné získat ostrou siluetu vzorku, i tehdy když pec vyzařuje své vlastní charakteristické záření při vysokých teplotách.
  • stojan pro upevnění pece s držákem na vzorky a uzávěry pece. Montáž pece umožňuje manuální nastavení duté pece Hesse Instruments. Uvnitř trubkové pece je měřicí cela, která je uzavřena dvěma kotouči z křemenného skla pece ve spojení s pracovní korundovou trubkou, která funguje jako mufle. Držák na vzorky namontovaný na držáku pece umožňuje snadné, bezpečné a přesné umístění analyzovaného vzorku uvnitř měřící cely. Analyzovaný vzorek je umístěn na korundové podložce na držáku vzorku, který má v sobě zabudovaný uzavřený termočlánek. Uzávěry pece jsou chlazeny vodou a mají přípojky pro plynové hadice v souladu s normami. Tyto hadice se se mohou použít pro měření v řízené atmosféře.
  • fotoaparát-kamera se speciálním makroobjektivem pro zachycení siluet testovaného vzorku. Model EM301 je vybaven síťovým digitálním fotoaparátem, který umožňuje bezztrátový přenos zaznamenaných dat do počítače u žárového mikroskopu a vytváří snímky s optimálními charakteristikami pro automatické vyhodnocení obrazu.

  pristroj-zarovy-mikroskop-2pristroj-zarovy-mikroskop-3

  Žárový mikroskop EM301 pro analýzu vlastností měknutí a tavení materiálů v laboratoři je k dispozici v několika verzích spolu se software žárového mikroskopu EMI III. Kromě toho nabízíme řadu odpovídajícího příslušenství, vysoce kvalitního spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů. V případě potřeby můžeme přizpůsobit žárový mikroskop individuálním požadavkům zákazníka, abychom zajistili jeho maximální efektivitu používání.

  Žárové mikroskopy Hesse jsou jediným systémem na světě, který nabízí kompatibilitu se staršími žárovými mikroskopy od Leitz / Leica, a proto se používají také při modernizaci/upgrade těchto zařízení spolu s Hesse Instruments.